Jak Waszym zdaniem można wyjaśnić relację między Oskarem a jego rodzicami.

Jak Waszym zdaniem można wyjaśnić relację między Oskarem a jego rodzicami. Czy nie kochali go? Czy Oskar nie kochał rodziców?

Rodzice Oskara bardzo kochali syna i Oskar także ich kochał. Właśnie dlatego tak trudno było im siebie zrozumieć. Oni, z miłości do niego, nie potrafili rozmawiać z nim o jego śmierci czy towarzyszyć mu w ostatnich dniach życia. On, z miłości do nich, oskarżał ich
o nieczułość i tchórzostwo.
Okazuje się, że miłość wcale nie ułatwia nam przeżywania najtrudniejszych, szczególnie bolesnych doświadczeń. Miłość może sprawiać, że nie przyjmujemy ich do wiadomości, usuwamy z pola widzenia. Miłość czyni nas szczególnie bezbronnymi i bezradnymi wobec choroby i śmierci osób kochanych.
Miłość też przyczynia się do tego, że w sposób szczególnie ostry odczuwamy stan odrzucenia, opuszczenia, jeśli osoby kochane nie towarzyszą nam (z wyżej wymienionych przyczyn) w ostatnich chwilach życia. Oskar z pewnością kochał swoich rodziców, ale był na nich zły, że nie udźwignęli ciężaru jego choroby.