Napisz zaproszenie dla nauczycieli z Twojej szkoły dotyczące podanych wydarzeń. Wieczorek poezji Jacka Kaczmarskiego.

Napisz zaproszenie dla nauczycieli z Twojej szkoły dotyczące podanych wydarzeń.

Wieczorek poezji Jacka Kaczmarskiego.

Inscenizacja ,, Czasy I rozbioru Polski ''.

1.

Zaproszenie

               Serdecznie zapraszamy Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na ,, Wieczorek poezji Jacka Kaczmarskiego ''.  Impreza odbędzie się dnia 21.10.2016 roku o  o godz. 17.00 w Domu Kultury w Gdańsku.

           Wystąpią laureaci  II Gdańskiego Konkursu  Poezji Śpiewanej, którzy prezentowali piosenki poety i kompozytora Jacka Kaczmarskiego.

                                                                                                                                                     Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 10 w Gdańsku

2.

Zaproszenie

       Serdecznie zapraszamy Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 1o w Gdańsku na inscenizację historyczną  pod tytułem ,, Czasy I rozbioru Polski ''. Wydarzenie odbędzie się dnia 23. 11. 2016 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni o godzi. 12. 00 .

       Uroczystość uświetniająca rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę została przygotowana przez uczniów klasy III a.

                                                                                                                                           Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 10 w Gdańsku