Napisz zaproszenie dla nauczycieli z Twojej szkoły dotyczące podanych wydarzeń. Wieczorek poezji Jacka Kaczmarskiego.

  Napisz zaproszenie dla nauczycieli z Twojej szkoły dotyczące podanych wydarzeń.

  Wieczorek poezji Jacka Kaczmarskiego.

  Inscenizacja ,, Czasy I rozbioru Polski ''.

  1.

  Zaproszenie

                 Serdecznie zapraszamy Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na ,, Wieczorek poezji Jacka Kaczmarskiego ''.  Impreza odbędzie się dnia 21.10.2016 roku o  o godz. 17.00 w Domu Kultury w Gdańsku.

             Wystąpią laureaci  II Gdańskiego Konkursu  Poezji Śpiewanej, którzy prezentowali piosenki poety i kompozytora Jacka Kaczmarskiego.

                                                                                                                                                       Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 10 w Gdańsku

  2.

  Zaproszenie

         Serdecznie zapraszamy Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 1o w Gdańsku na inscenizację historyczną  pod tytułem ,, Czasy I rozbioru Polski ''. Wydarzenie odbędzie się dnia 23. 11. 2016 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni o godzi. 12. 00 .

         Uroczystość uświetniająca rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę została przygotowana przez uczniów klasy III a.

                                                                                                                                             Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 10 w Gdańsku