Wymień i scharakteryzuj najpopularniejsze gatunki literackie modernizmu

  Scharakteryzuj najpopularniejsze gatunki literackie modernizmu.

  1 sonet

  Leopold Staff Kowal

  2. hymn

  Jan Kasprowicz Dies irae

  Dies irae to przykład utworu ekspresonistycznego w literaturze polskiej, należy do najważniejszych poetyckicj manifestacji nastrojów katastroficznych.

  Dies irea ma charakter utworu apostroficznegoo, styl pisania podniosły, patetyczny sygnalizuje olbrzymią wagę poruszanych tematów. Kasprowicz zmienie jednak konwencję gatunku, wprowadzając poetykę ekspresjonizmu ( kontrasty emocjonalne, np. modlitwa obok bluźnierstwa). Nowatorska jest wersyfikacja.

  3. erotyk

  Kazimierz Przerwa – Tetmajer  Lubię, kiedy kobieta

  4. powieść modernistyczna

  Cechy ,, Chłopów '' jako powieści to wielowątkowość, obecność narratora, fabuły i świata przedstawionego. Utwór utrzymany jest w konwencji realizmu, ale wyróżnia się cechami charakterystycznymi dla powieści modernistycznej; można odnaleźć w niej kierunki literackie : naturalizm, symbolizm, impresjoniam, ekspresjonizm.

  Władsysław Stanisław Reymont Chłopi

  5. dramat symboliczny

  Stanisław Wyspiański Wesele

  6. dramat naturalistyczny

  Gabriela Zapolska Moralność pani Dulskiej