Jakie tendencje były charakterystyczne dla sztuki okresu II wojny światowej.

Jakie tendencje były charakterystyczne dla sztuki okresu II wojny światowej ?

W państwach, ktore brały udział w międzynarodowym konflikcie zbrojnym sztuka została podporządkwoaa celom propagandowym.  Różne formy kultury wizulanej, głównie kino i fotografia, grafika reklamowa, komiks stały się ważnymi narzedziami w wojennej agitacji. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych powstały filmy i plakaty mająza ważne zadanie – mobilizowania do walki i podsycania nienawiści do wrogów.

W kraju i na emigracji powstawały cieszace się ogromna popularnością piosenki patriotyczne np. Marsz Mokotwa, Pałacyk Michla, Czerwone maki na Monte Cassino.