Przywołaj znaną ci balladę Mickiewicza.


  Przywołaj znaną ci balladę Mickiewicza.Rozpoznaj w niej cechy ballady romantycznej i je wymień.

  Ballada ,, Liljie ''.

  Pani w czasie długiej nieobecności męża, który wyruszył z królem na podbój Kijowa, zdradziła męża. Po jego powrocie w obawie przed karą zabija męża nożem, a następnie chowa go w grobie na łące nad brzegiem potoku. Na grobie wyrastają liljie. Udaje się też do pustelnika o radę.  Po roku pojawiają się bracia zmarłego i konkurują o rękę pani.  Nie wie, którego wybrać. Pustelni doradza jej, aby przynieśli wianki z kwiatów, który wybierze ten będzie jej mężem.  Pani czeka w cerki i wybiera wianek z lilii, wtedy pojawia się mąż – duch, twierdzi, że to nie jest wianek żadnego z braci, ponieważ kwiaty do jego zaplecenia zostały zerwane z jego grobu. Wtedy też zapada się cerkwia, ginie pani i bracia jej męża.

  Cechy ballady romantycznej w balladzie  ,,Lilje ''.

  1.Przyroda jako świadek wydarzeń;

  •       Przyroda jest bezpośrednim uczestnikiem wydarzeń

  Pani zabija pana, którego pochowała na łące, przy brzegu potoku, zasiała na grobie lilije.

  • Przyroda jest groźna, tajemnicza

  Kiedy zapada zmrok  pani udaje się do domku pustelnika.

  • Przyroda osądza i wydaje wyroki, wyznacza karę za winy, stoi na straży porządku i cnoty

  Gdy pani jest gotowa do zaślubin w cerkwi, pojawia się jej mąż, twierdząc, że lilje do wianka, który wybrała pochodzą z jego grobu. Pani zostaje ukarana, ponieważ cała cerkiew zapada się pod ziemię.

  2. Ludowość :

  • Wiara w obecność rusałek, nifm, czy duchów.

  Pan pojawia się w cerkwi jako duch i przemawia do pani,  twierdząc, że kwiaty do wianka zostały zerwane z jego grobu. Oskarża też braci, konkurentów o rękę pani, że spotka ich kara,  następnie cała cerkiew zapada się.

  • język stylizowany na język ludowy z elementami gwary, mowy potocznej.

  Niewiasto, – rzecze stary –
  Więc ci nie żal rozboju,
  Ale tylko strach kary?
  Idźże sobie w pokoju,
  Rzuć bojaźń, rozjaśń lica,
  Wieczna twa tajemnica.
  Bo takie sądy boże,
  Iż co ty zrobisz skrycie,
  Mąż tylko wydać może;
  A mąż twój stracił życie”

    3. Uczucia dominują nad rozumem.

  Pani w swoim postępowaniu kieruje się uczuciami, namiętnościami: zdradza swojego męża, potem jej postępowaniem kieruje strach przed wydaniem się zbrodni i uniknięcia kary za nią.