Porównaj charakter relacji międzyludzkich przedstawionych w opowiadaniach Borowskeigo i powieści Inny świat

Porównaj charakter relacji międzyludzkich przedstawionych w opowiadaniach Borowskiego i powieści Inny świat Herlinga -Grudzińskiego.

Opowiadania Tadeusza Borowskiego przedstawiają system zniewolenia człowieka, upadek zasad moralnych, zobojetnienie na krzywdę innego człowieka, reifikację.

Tworzy się nowy typ społeczny – człowiek zlagrowany- zredukukowany tylko do swojej biologiczności, który walczy o przetrwanie za wszelką cenę, kieruje nim instynkt zachowawczy.

Człowiek nie rodzi się zlagrowany, zlagrowanym staej się pod wpływem obozu. W opowiadaniach Borowskiego przedstawione jest jak więzień staje się katem dla drugiego więźnia, jak zaciera się granica między oprawcą a ofiarą – chociaż obaj są zlagrowani. Rzeczywistość obozowa zdegradowała relacje spoleczne, które stały się skrajnie zinstrumentalizowane. Inny człowiek staje się narzędziem do zrobienia interesu lub ułatwienia przeżycia jeszcze jednego dnia w obozie. Za drutami nie ma miejsca na system wartości, w obozie nie broni się ludzkiej godności, nie można współczuć. Zaciera się granica między katem o ofiarą. Zdaniem pisarza w obozie nie mozna przeżyć w inny sposób niż kosztem innych więźniów, co jednoznacznie wskazuje wszystkich więźniów jako współuczestniczących w zbrodni. Najwieksze szanse na przeżycie mają osoby ze starymi numerami, którzy współpracują z Niemcami są nazywani Kanadą. Chodzą na rampę, kombinują, mają układy, mają jedzenie, ich moralność uległa degradacji. Odnoszą się z pogardą do drugiej grupy więźniów nazywanych Muzułmanami, którzy załamali się, są chorzy, wiecznie głodni. nie walczą o życie, jak zauważa narrator ,, najzupełniej dojrzali do komina ''.