Udowodnij, że ilustracja Mistrza E.S. Ars moriendi pochodzi ze średniowiecza.

Udowodnij, że ilustracja Mistrza E.S. Ars moriendi pochodzi ze średniowiecza. Uwzględnij m.in. jej tematykę oraz kompozycję.

           Ilustracja Mistrza E.S. Ars moriendi to dzieło, które powstało w średniowieczu. W X – XV wieku śmierć miała olbrzymie znaczenie. Człowiek miał świadomość nieuchronności przemijania, kruchości życia. Liczne zarazy, które przeszły przez Europę, sprawiły, że śmierć była stale obecna w życiu ludzi. W czasie epidemii czarnej śmierci czyli dżumy w XIV wieku zginęła jedna trzecia mieszkańców Europy. Kaznodzieje głosili ideały ascezy, dla chrześcijan śmierć miała być wyzwoleniem, sposobem na przejście do wiecznego życia. Przerażeniu towarzyszyła fascynacją śmiercią. Przygotowania do odejścia opisywani między innymi w popularnych, bogato ilustrowanych dziełach, które zwano ars moriendi , czyli sztuka umierania.

         Ilustracja przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa na krzyżu. Po jego lewej stronie widać Matkę Boską, której postać wyraża cierpienie. Spuszczony wzrok i wyraz skupienia na twarzy wyraża zadumę związaną z modlitwą. Cierpiąca Matka Boska obok ukrzyżowanego syna to charakterystyczny dla średniowiecza motyw Stabat Mater, czyli stała matka (pod krzyżem ). Pojawiał się często przede wszystkim w średniowiecznej sztuce. Po lewej stronie Chrystusa widać Jana Chrzciciela, który przewodzi grupie modlących się wiernych. Pojawiający się na ilustracji baranek odsyła do symboliki Eucharystii.

          Ilustracja nawiązuje do bardzo często wykorzystywanego w średniowieczu motywu Matki Boskiej, która stoi pod krzyżem i rozpacza, widząc mękę swojego syna. Kompozycja ilustracji wskazuje jednoznacznie na takie powiązania, postać Chrystusa oraz pojawiające się po jego bokach postaci Matki Boskiej i Jana Chrzciciela nawiązują też do motywu deesis. Matka Boska staje się pośredniczką w modlitwie wstawienniczej do Chrystusa. Na pierwszym planie przedstawiono umierającego, któremu taka modlitwa, prosząca o wybaczenie grzechów, jest z całą pewnością potrzebna przed śmiercią. Anioł znajdujący się przed łóżkiem chorego też ma symbolicznie w modlitwie złożone dłonie. Przygotowuje cierpiącego do odejścia, towarzyszą mu postaci modlących się ludzi, znajdujących się na drugim planie.