Cierpienia młodego Wertera streszczenie krótkie

Część I

           Powieść Cierpienia młodego Wertera rozpoczyna się niejako „w połowie historii" – Werter opuścił swoje dotychczasowe środowisko. Przyczyną tej decyzji była tajemnicza Eleonora. Bohater postanawia zerwać z bolesną przeszłością. Poszukuje samotności, pragnie bezpośredniego kontaktu z naturą, pisze listy do przyjaciela (ma ponadto załatwić sprawy spadkowe matki). Jego matka marzy o karierze urzędniczej dla syna. Listy (głównie do Wilhelma, ale i do Loty i Alberta) zawierają zwierzenia Wertera. Pisane są one w okresie od 4 V 1771 do 9 XII 1772 r. Werter kontaktuje się z ludźmi prostymi oraz z dziećmi (przebywa w Wahlheim). Kontempluje istniejące w świecie dobro. Poznaje Lotę, którą uważa za wcielenie wszelkich cnót.

Część II

        W drugiej części powieści Werter gubi się w swoich uczuciach i fantazjach na temat Loty, kobiety zaręczonej (choć najprawdopodobniej odwzajemniającej jego miłość). Usiłuje wracać do dawnych ulubionych miejsc. Wszędzie napotyka jednak zniszczenie: jedno ze znajomych dzieci nie żyje, drzewa zostały wycięte, ludzie chorują bądź szaleją. Niepowodzeniem kończy się również podjęta przez bohatera próba życia czynnego, bycie sekretarzem u posła oraz u hrabiego. W końcu Werter popełnia samobójstwo.