Odpowiedzi matura polski maj 2007 cz. I

Zadanie 1. (2 pkt)
Ocena: pozytywnie i negatywnie
Cechy: pozytywnie, bo stabilna i zapewnia pokój, negatywnie ze względu na obecne w niej ciągłe kłótnie i brak więzi społecznych
Zadanie 2. (1 pkt)
Człowiek współczesny nie ufa ideologiom, jest bierny, zamyka się w kręgu spraw
prywatnych, żyje bez celu.
Zadanie 3. (1 pkt)
Z jednej strony człowiek obawia się samotności, z drugiej izoluje się od świata.
Zadanie 4. (1 pkt)
Autorka je przywołuje, aby zilustrować swój wywód.
Zadanie 5. (1 pkt)
W akapitach 5. i 8. (należy wymienić jeden akapit)
Zadanie 6. (1 pkt)
Jaka jest różnica w zawartości (treści) i funkcji przekazu między „komunikatem”
a „rozmową”? Odpowiedz na podstawie 5. i 6. akapitu.
Komunikat                                                                                                    Rozmowa
Różnica dotycząca
treści przekazu                                               Jest zdawkowy, pozbawiony treści.                                                       Zawiera treść.
Różnica
dotycząca funkcji
przekazu                                                             Ma podtrzymać kontakt.                                                                Ma przekazać treść i stworzyć
więź.
Zadanie 7. (1 pkt)
W ten sposób autorka sygnalizuje wprowadzenie nowego wątku, ale także ożywia styl, skłania do refleksji, budzi emocje.
Zadanie 8. (1 pkt)
Niezbędne są: poważne rozmowy, wspólny cel i zaangażowanie oraz poczucie więzi.
Zadanie 9. (2 pkt)
A. aprobatę.
B. niechęć.
C. sympatię.
D. dystans.
Uzasadnij odpowiedź w kontekście całego akapitu. Barbara Skarga pisze: „patrzę”, więc obserwuje i przyjmuje postawę badacza.
Zastanawia się nad celem i jakością rozmów. Analizuje ewentualne cele prowadzenia nic nieznaczącej rozmowy.
Zadanie 10. (1 pkt)
„Chciałabym zacząć od…”
„Zanim powiem o tym słów parę…”
Zadanie 11. (1 pkt)
Człowiek powinien pracować nad poznaniem siebie, uczestniczyć w życiu wspólnoty, żyć moralnie.
Zadanie 12. (1 pkt)
Autorka podkreśla wolność i autonomię jednostki.
Zadanie 13. (1 pkt)
Z jednej strony człowiek o postawie obywatelskiej wpływa na los wspólnoty, z drugiej wspólnota chroni go przed samotnością.
Zadanie 14. (1 pkt)
Człowiek o postawie obywatelskiej jest nie tylko świadomy przynależności do społeczeństwa, ale jest też aktywny, uczestniczy w tworzeniu prawa i przestrzega go.
Zadanie 15. (2 pkt)
Przyjęcie postawy obywatelskiej pozwala na tworzenie wspólnoty i przezwyciężenie indywidualnych problemów człowieka (wewnętrznego rozdarcia, samotności, lęku).
Zadanie 16. (2 pkt)
Podkreśl trzy cechy, którymi charakteryzuje się tekst Barbary Skargi.
a. obecność elementów informacyjnych, analityczno-krytycznych, oceniających,
b. autor jest bohaterem przedstawianych zdarzeń,
c. refleksyjność,
d. lekki i barwny styl,
e. cykliczność (tekst jest częścią cyklu publikacji),
f. odniesienie do zjawisk artystycznych,
g. podmiotowość i subiektywizm,
h. styl wynikający z artystycznej funkcji języka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.