Odpowiedzi matura polski maj 2007 cz. I

  Zadanie 1. (2 pkt)
  Ocena: pozytywnie i negatywnie
  Cechy: pozytywnie, bo stabilna i zapewnia pokój, negatywnie ze względu na obecne w niej ciągłe kłótnie i brak więzi społecznych
  Zadanie 2. (1 pkt)
  Człowiek współczesny nie ufa ideologiom, jest bierny, zamyka się w kręgu spraw
  prywatnych, żyje bez celu.
  Zadanie 3. (1 pkt)
  Z jednej strony człowiek obawia się samotności, z drugiej izoluje się od świata.
  Zadanie 4. (1 pkt)
  Autorka je przywołuje, aby zilustrować swój wywód.
  Zadanie 5. (1 pkt)
  W akapitach 5. i 8. (należy wymienić jeden akapit)
  Zadanie 6. (1 pkt)
  Jaka jest różnica w zawartości (treści) i funkcji przekazu między „komunikatem”
  a „rozmową”? Odpowiedz na podstawie 5. i 6. akapitu.
  Komunikat                                                                                                    Rozmowa
  Różnica dotycząca
  treści przekazu                                               Jest zdawkowy, pozbawiony treści.                                                       Zawiera treść.
  Różnica
  dotycząca funkcji
  przekazu                                                             Ma podtrzymać kontakt.                                                                Ma przekazać treść i stworzyć
  więź.
  Zadanie 7. (1 pkt)
  W ten sposób autorka sygnalizuje wprowadzenie nowego wątku, ale także ożywia styl, skłania do refleksji, budzi emocje.
  Zadanie 8. (1 pkt)
  Niezbędne są: poważne rozmowy, wspólny cel i zaangażowanie oraz poczucie więzi.
  Zadanie 9. (2 pkt)
  A. aprobatę.
  B. niechęć.
  C. sympatię.
  D. dystans.
  Uzasadnij odpowiedź w kontekście całego akapitu. Barbara Skarga pisze: „patrzę”, więc obserwuje i przyjmuje postawę badacza.
  Zastanawia się nad celem i jakością rozmów. Analizuje ewentualne cele prowadzenia nic nieznaczącej rozmowy.
  Zadanie 10. (1 pkt)
  „Chciałabym zacząć od…”
  „Zanim powiem o tym słów parę…”
  Zadanie 11. (1 pkt)
  Człowiek powinien pracować nad poznaniem siebie, uczestniczyć w życiu wspólnoty, żyć moralnie.
  Zadanie 12. (1 pkt)
  Autorka podkreśla wolność i autonomię jednostki.
  Zadanie 13. (1 pkt)
  Z jednej strony człowiek o postawie obywatelskiej wpływa na los wspólnoty, z drugiej wspólnota chroni go przed samotnością.
  Zadanie 14. (1 pkt)
  Człowiek o postawie obywatelskiej jest nie tylko świadomy przynależności do społeczeństwa, ale jest też aktywny, uczestniczy w tworzeniu prawa i przestrzega go.
  Zadanie 15. (2 pkt)
  Przyjęcie postawy obywatelskiej pozwala na tworzenie wspólnoty i przezwyciężenie indywidualnych problemów człowieka (wewnętrznego rozdarcia, samotności, lęku).
  Zadanie 16. (2 pkt)
  Podkreśl trzy cechy, którymi charakteryzuje się tekst Barbary Skargi.
  a. obecność elementów informacyjnych, analityczno-krytycznych, oceniających,
  b. autor jest bohaterem przedstawianych zdarzeń,
  c. refleksyjność,
  d. lekki i barwny styl,
  e. cykliczność (tekst jest częścią cyklu publikacji),
  f. odniesienie do zjawisk artystycznych,
  g. podmiotowość i subiektywizm,
  h. styl wynikający z artystycznej funkcji języka.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.