Przemiana Lady Makbet

      Łamanie zasad moralnych w zdobycia tronu to nie tylko domena Makbeta, lecz także jego żony. To staje się motorem działań męża, autorką planów zbrodni. Wydaje się kobietą silną psychicznie, która nie zawaha się przed niczym, tak jest żądna splendoru  i chwały u boku męża -króla. Z wielką  łatwością przychodzi jej planów morderstwa Dunkana. Jej początkowe opanowanie, chłód, wyrachowanie zimna kalkulacja, są ostoją dla ci wątpiącego i wahającego się małżonka. Lady Makbet nie potrafi pojąć rozterek męża, który brzydzi się zbrodnią, nie rozumie też załamania, jakie przeżywa on po królobójstwie. Wyrzuty sumienia, jawiące się Makbetowi duchy ofiar, są dla niej jedynie dowodem słabości i braku męstwa. Zbrodnia, zamiast zbliżyć małżonków oddaliła ich od siebie.

        Lady Makbet głęboko przeżywa rozdzielenie z mężem, zajętym sprawami państwa i zmaganiem się z postępującym rozpadem osobowości. Kobieta z wolna pogrąża się w stany paranoidalne, widzi krew na swoich rękach, pogłębiający się obłęd doprowadzają w efekcie  do samobójstwa.

Ciągle ten zapach krwi!

Wszystkie wonie Arabii

Nie odejmą tego zapachu

z tej małej ręki.

      Zdaniem Szekspira inwazja zła świat zawsze skończy się zwycięstwem dobra. Zachwiany ład musi zostać przywrócony; dlatego zarówno Makbet jak i jego żona giną – ona śmiercią samobójczą, on z ręki Makdufa.