Czarne Stopy bohaterowie

  Bohaterowie Czarne stopy :

  Andrzej Wróbel – druh drużynowy, wychowawca w internacie

  Maciek Osa – zastępowy w drużynie Czarne Stopy

  Franek Fobusz – ulubieniec chłopców,

  Felek – przyjaciel Marka Osińskiego,

  Marek Osiński – najmłodszy chłopiec w zastępie Czarnych Stóp,

  Puma- Student AWF brat Hindusa, zaproszony na obóz jako instruktor sportu i gimnastyki,

  Longinus – zastępowy drużyny Żurawie

  Patelnia – zastępowy drużyny Białe Foki

  Dąbrowski – zastępowy drużyny PIHM

  Puchatek – zastępowy drużyny Kontiki

  druh oboźny – prawa ręka drużynowego, odpowiedzialny za porządek w obozie

  Kazio Bochenek- druh

  Korek – druh

  Józio- druh

  Błyskawica – druh

  Roman – druh

  Leśne Oko –inwalida wojenny, partyzant, który walczył z Niemcami w czasie okupacji, odznaczony krzyżem Virtuti Militari

  staruszek z włosami jak mleko – staruszek, któremu harcerze pomogli ustawić snopki na polu

  Jan I Miękki – woźny w szkole, który groził, napędzał strachu, ale w końcu nie chodził ze skargą do pokoju nauczycielskiego.

  Jan II Twardy – woźny w szkole, miał surowe metody wychowawcze; nie tylko starał się przyłapać ucznia na przestępstwie, lecz wyolbrzymiał je przed wychowawcami, żeby całe zdarzenie i późniejsza kara mogły się stać odstraszającym przykładem dla innych.

  Babcia Fobusza – babcia Franka Fobusza

  Chmura – pies