Czarne Stopy bohaterowie

Bohaterowie Czarne stopy :

Andrzej Wróbel – druh drużynowy, wychowawca w internacie

Maciek Osa – zastępowy w drużynie Czarne Stopy

Franek Fobusz – ulubieniec chłopców,

Felek – przyjaciel Marka Osińskiego,

Marek Osiński – najmłodszy chłopiec w zastępie Czarnych Stóp,

Puma- Student AWF brat Hindusa, zaproszony na obóz jako instruktor sportu i gimnastyki,

Longinus – zastępowy drużyny Żurawie

Patelnia – zastępowy drużyny Białe Foki

Dąbrowski – zastępowy drużyny PIHM

Puchatek – zastępowy drużyny Kontiki

druh oboźny – prawa ręka drużynowego, odpowiedzialny za porządek w obozie

Kazio Bochenek- druh

Korek – druh

Józio- druh

Błyskawica – druh

Roman – druh

Leśne Oko –inwalida wojenny, partyzant, który walczył z Niemcami w czasie okupacji, odznaczony krzyżem Virtuti Militari

staruszek z włosami jak mleko – staruszek, któremu harcerze pomogli ustawić snopki na polu

Jan I Miękki – woźny w szkole, który groził, napędzał strachu, ale w końcu nie chodził ze skargą do pokoju nauczycielskiego.

Jan II Twardy – woźny w szkole, miał surowe metody wychowawcze; nie tylko starał się przyłapać ucznia na przestępstwie, lecz wyolbrzymiał je przed wychowawcami, żeby całe zdarzenie i późniejsza kara mogły się stać odstraszającym przykładem dla innych.

Babcia Fobusza – babcia Franka Fobusza

Chmura – pies