Kto lub co wypowiada się w wierszu Tetmajera ? Wskaż podmiot liryczny i przytocz przykładowe wrażenia, które go ujawniają.

Kto lub co wypowiada się w wierszu Tetmajera ? Wskaż podmiot liryczny i przytocz przykładowe wyrażenia, które go ujawniają.

Podmiotem lirycznym w utworze lirycznym są upersynifikowane mgły unoszące się nad górskim jeziorem.

,, Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie,

lekko z wiatrem pląsajmy po przestworzach głębinie…

Okręcajmy się wstęgą naookoło księżyca,

co nam ciała przeźrocze tęczą blasków nasyca….''

Mgły unoszą się nad wodą i  są  tak oświetlone blaskiem księżyca, że  wydają się różnokolorowe jak tęcza.

Podmiot liryczny ( mgły ) występuje w 1 os. liczby mnogiej np. nie budźmy, pląsajmy, okręcajmy, wchłaniajmy.