Odpowiedzi matura polski maj 2012 cz.II pisanie własnego tekstu

Punktacja oraz propozycja odpowiedzi matura maj 2012 cz. II pisanie własnego tekstu
Temat 1. Wyjaśnij symbolikę lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizując przytoczony fragment III części Dziadów Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowosilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego.
I. ROZWINIĘCIE TEMATU
Za rozwinięcie tematu można uzyskać maksymalnie 25 punktów.
1. Rozpoznanie problematyki i przedstawienie postaci, np.: 2 p.
a. ukazanie różnych postaw ludzi z otoczenia Nowosilcowa
b. Senator Nowosilcow – carski urzędnik odpowiedzialny za śledztwo i proces przeciw
wileńskim związkom studenckim,
c. bohaterowie z lewej strony – osoby związane z Senatorem i pragnące mu się
przypodobać,
d. bohaterowie z prawej strony – osoby nieakceptujące porządków panujących
w państwie cara,
e. po obu stronach stoją zarówno Polacy, jak i Rosjanie.
2. Scharakteryzowanie postaci Nowosilcowa, np.: 5 p.
a. bezwzględny, okrutny,
b. prześladowca polskiej młodzieży,
c. oskarża niewinnych ludzi o spiskowanie przeciwko carowi,
d. perfidny, cyniczny,
e. wykorzystuje stanowisko dla prywatnych korzyści,
f. nie ma zamiaru spłacać swoich długów,
g. skłonny do rozpusty i pijaństwa,
h. odrażający fizycznie,
i. kreuje się na człowieka kultury.
3. Określenie postaw wobec Senatora bohaterów z lewej strony, np.: 5 p.
a. obsypują go pochlebstwami,
b. naśladują go,
c. gardzą ludźmi niższymi rangą, próbują przypodobać się postawionym wyżej (Sowietnik),
d. starają się spełniać życzenia Senatora, nawet te niemoralne (Gubernator
i Gubernatorowa),
e. starają się jak najbardziej zbliżyć do niego (Sowietnikowa Druga),
f. są interesowni,
g. interpretacja słów Sowietnika: Takiemu dać się drzeć nie żal.
4. Określenie postaw wobec Senatora bohaterów z prawej strony, np.: 5 p.
a. odraza,
b. nienawiść,
c. pogarda,
d. działanie pod przymusem (wymuszona obecność na balu),
e. troska o rodziny (Starosta),
f. pragnienie zemsty (Pol),
g. bezradność (świadomość niepożądanych konsekwencji ewentualnej zemsty na Senatorze – Bestużew).
5. Rozpoznanie symboliki lewej i prawej strony, np.: 3 p.
a. szatan – Bóg,
b. zło – dobro,
c. carat – idee demokratyczne,
d. zniewolenie – pragnienie wolności.
6. Znaczenie symboliki lewej i prawej strony dla wymowy utworu, np.: 2 p.
a. scena służy ocenie wileńskiego środowiska,
b. wpisuje zachowania i postawy charakterystyczne dla konkretnej sytuacji historycznej
w uniwersalną walkę dobra ze złem,
c. uzupełnia koncepcję historiozoficzną przedstawioną w scenie widzenia księdza Piotra,
d. zapowiada przyszły triumf Boskiej sprawiedliwości.
7. Podsumowanie, np.:

  • dostrzeżenie, że symbolika lewej i prawej strony pozwala na odczytanie utworu w różnych kontekstach: biblijnym, etycznym, idei romantycznych, historiozoficznym, itp. oraz dostrzeżenie jej związku z przesłaniem utworu, 3 p.
  • dostrzeżenie, że symbolika lewej i prawej strony pozwala na odczytanie utworu w różnych kontekstach: biblijnym, etycznym, idei romantycznych, historiozoficznym, 2 p.
  • interpretacja symboliki lewej i prawej strony w wybranym kontekście (dostrzeżenie, że lewa strona jest nacechowana negatywnie, a prawa pozytywnie). 1 p.
  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.

    Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.