Odpowiedzi matura polski maj 2012 cz.II pisanie własnego tekstu

  Punktacja oraz propozycja odpowiedzi matura maj 2012 cz. II pisanie własnego tekstu
  Temat 1. Wyjaśnij symbolikę lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizując przytoczony fragment III części Dziadów Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowosilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego.
  I. ROZWINIĘCIE TEMATU
  Za rozwinięcie tematu można uzyskać maksymalnie 25 punktów.
  1. Rozpoznanie problematyki i przedstawienie postaci, np.: 2 p.
  a. ukazanie różnych postaw ludzi z otoczenia Nowosilcowa
  b. Senator Nowosilcow – carski urzędnik odpowiedzialny za śledztwo i proces przeciw
  wileńskim związkom studenckim,
  c. bohaterowie z lewej strony – osoby związane z Senatorem i pragnące mu się
  przypodobać,
  d. bohaterowie z prawej strony – osoby nieakceptujące porządków panujących
  w państwie cara,
  e. po obu stronach stoją zarówno Polacy, jak i Rosjanie.
  2. Scharakteryzowanie postaci Nowosilcowa, np.: 5 p.
  a. bezwzględny, okrutny,
  b. prześladowca polskiej młodzieży,
  c. oskarża niewinnych ludzi o spiskowanie przeciwko carowi,
  d. perfidny, cyniczny,
  e. wykorzystuje stanowisko dla prywatnych korzyści,
  f. nie ma zamiaru spłacać swoich długów,
  g. skłonny do rozpusty i pijaństwa,
  h. odrażający fizycznie,
  i. kreuje się na człowieka kultury.
  3. Określenie postaw wobec Senatora bohaterów z lewej strony, np.: 5 p.
  a. obsypują go pochlebstwami,
  b. naśladują go,
  c. gardzą ludźmi niższymi rangą, próbują przypodobać się postawionym wyżej (Sowietnik),
  d. starają się spełniać życzenia Senatora, nawet te niemoralne (Gubernator
  i Gubernatorowa),
  e. starają się jak najbardziej zbliżyć do niego (Sowietnikowa Druga),
  f. są interesowni,
  g. interpretacja słów Sowietnika: Takiemu dać się drzeć nie żal.
  4. Określenie postaw wobec Senatora bohaterów z prawej strony, np.: 5 p.
  a. odraza,
  b. nienawiść,
  c. pogarda,
  d. działanie pod przymusem (wymuszona obecność na balu),
  e. troska o rodziny (Starosta),
  f. pragnienie zemsty (Pol),
  g. bezradność (świadomość niepożądanych konsekwencji ewentualnej zemsty na Senatorze – Bestużew).
  5. Rozpoznanie symboliki lewej i prawej strony, np.: 3 p.
  a. szatan – Bóg,
  b. zło – dobro,
  c. carat – idee demokratyczne,
  d. zniewolenie – pragnienie wolności.
  6. Znaczenie symboliki lewej i prawej strony dla wymowy utworu, np.: 2 p.
  a. scena służy ocenie wileńskiego środowiska,
  b. wpisuje zachowania i postawy charakterystyczne dla konkretnej sytuacji historycznej
  w uniwersalną walkę dobra ze złem,
  c. uzupełnia koncepcję historiozoficzną przedstawioną w scenie widzenia księdza Piotra,
  d. zapowiada przyszły triumf Boskiej sprawiedliwości.
  7. Podsumowanie, np.:

  • dostrzeżenie, że symbolika lewej i prawej strony pozwala na odczytanie utworu w różnych kontekstach: biblijnym, etycznym, idei romantycznych, historiozoficznym, itp. oraz dostrzeżenie jej związku z przesłaniem utworu, 3 p.
  • dostrzeżenie, że symbolika lewej i prawej strony pozwala na odczytanie utworu w różnych kontekstach: biblijnym, etycznym, idei romantycznych, historiozoficznym, 2 p.
  • interpretacja symboliki lewej i prawej strony w wybranym kontekście (dostrzeżenie, że lewa strona jest nacechowana negatywnie, a prawa pozytywnie). 1 p.
  • Dodaj komentarz

   Twój adres email nie zostanie opublikowany.

   Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.