Wytłumacz na przykładzie utworu Staffa Deszcz jesienny, na czym polega psychizacja krajobrazu.

Wytłumacz na przykładzie utworu Staffa Deszcz jesienny, na czym polega psychizacja krajobrazu.

W wierszu poeta zastosował charakterystyczną dla poezji młodopolskiej psychizację krajobrazu. Nastrój podmiotu lirycznego oraz nastrój jesiennego krajobrazu pasuja do siebie. Krajobraz jest odpowiednikiem nastroju podmiotu lirycznego.

Utwór przedstawia pesymistyczna koncepcję ludzkiego życia, charakterystyczną dla dekadentyzmu. Wszystkie elementy wiersza mają na celu stworzenie refleksyjnego, smutnego nastroju i wprowadzenia w stan zadumy i beznadziejności. Podmiotem lirycznym jest człowiek samotny zagubiony, prawdopodobnie dekadent. Podmiot liryczny opisuje nastrój, w jakim znajduje się pod wpływem otaczającej go rzeczywistości.

Podmiot liryczny dzieli się swoimi przemyślenia w formie monologu lirycznego, przepojonego smutkiem i melancholią. Już pierwsze słowa wiersza 

,, O szyby deszcz dzwoni jesienny

I pluszcze jednaki mairowy niezmienny ..'' wprowadzają pesymistyczny nastrój oraz wprowadzają stan przygnębienia.

Rzeczywistość opisana w utworze jest senna, mglista.  Dzięki powtarzającym się słowom  i jednakowemu rytmowi wiersza, nagromadzone onomatopeje tworzą wrażenie szumu padającego deszczu. Odgłosy te potęgują smutek człowieka.