Co sądzisz o dążeniu człowieka do pozostawienia śladu po swoim życiu ?

Co sądzisz o dążeniu człowieka do pozostawienia śladu po swoim życiu ?

Wielkim marzeniem człowieka w drodze do doskonałości i szukaniu swojego celu w życiu jest pokusa życia wiecznego. Artyści i naukowcy są przekonani, że ich dzieła pozwolą im na życie wieczne. Ich dokonania wpływają na zmianę historii świata. Każdy człowiek chciałby zostać doceniony przez potomnych.

Myślę, że życie człowieka jest krótkie i kruche, a ta świadomość sprawia, że dużą pokusą staje się wizja życia wiecznego w pamięci potomnych. Człowiek według wierzeń katolików został stworzony na podobieństwo Boga, jednak jest niedoskonały , pełen wad. Nie zawsze potrafi dokonywać właściwych wyborów, częsta zmienia zdanie, waha się, ale też stara się naprawić swoje błędy. Uważam, że ludzie pokonując swoje słabości, czy poświęcając życie w imię wzniosłej idei mają nadzieje, że potomni docenią poczynione wysiłki.

Myślę, że każdy z nas chciałby zapisać się na kartach historii, przyczynić się do zmiany na lepsze świata. Z cała pewnością świadomość zapisania się w pamięci kolejnych pokoleń staje się motywacją do czynienia dobra, poświęcenia dla drugiego człowieka czy realizacji własnych przekonań.