Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem i przygotowujesz się do rozmowy z Juliuszem Słowackim

Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem i przygotowujesz się do rozmowy z Juliuszem Słowackim. Ułóż pięć pytań dotyczących podróży pisarza.