Odpowiedzi doc matura polski maj 2006 cz.I

  Klucz odpowiedzi do testu „O patriotyzmie i nacjonalizmie” (czytanie ze zrozumieniem) – matura język polski maj 2006

  Zadanie 1. (1 pkt)

  Zdanie z 1. akapitu: Na jednym ze spotkań zadano mi niedawno pytanie, czy patriotyzm

  i nacjonalizm są pojęciami przeciwstawnymi zawiera

  A. argument.

  B. kontrargument.

  C. tezę, którą potwierdza autor w artykule.

  D. hipotezę, którą rozważa autor w artykule.

  Zadanie 2. (1 pkt)

  W podanym zdaniu: […] patriotyzm, jak i nacjonalizm stały się generatorami olbrzymich

  zasobów zbiorowej energii i woli działania… podkreślony zwrot zastąp bliskoznacznym,

  tak by nie zmienić znaczenia zdania.

  …wyzwoliły olbrzymie zasoby zbiorowej energii i woli działania….

  Zadanie 3. (1 pkt)

  Z akapitów 2. i 8. wypisz po dwie nazwy użyte przez autora dla określenia istoty patriotyzmu

  i nacjonalizmu.

  a) patriotyzm – uczucie, cnota

  b) nacjonalizm – światopogląd, grzech

  Zadanie 4. (1 pkt)

  Czego – zdaniem autora – najbardziej brakuje emigrantom na obczyźnie?
  swojskości

  Zadanie 5. (1 pkt)

  Podaj dwa sformułowane przez autora uzasadnienia tezy, że nacjonalizm to grzech przeciwko

  przykazaniu miłości bliźniego (akapit 11.).

  – nacjonalizm był przyczyną wojen i tragedii ludzkich

  – nacjonalizm usprawiedliwia niszczenie słabszych przez silniejszych

  Zadanie 6. (1 pkt)

  Podaj numer akapitu, w którym autor przedstawia rodowód tytułowych pojęć.

  akapit numer 9

  Zadanie 7. (2 pkt)

  Wymień pięć przykładów nacjonalizmu, do których w toku argumentacyjnym odwołuje się

  Jan Nowak-Jeziorański.

  nacjonalizm ukraiński

  nacjonalizm faszystowski

  nacjonalizm serbski

  nacjonalizm hitlerowski

  nacjonalizm polski

  Zadanie 8. (2 pkt)

  Jakie dwie funkcje w artykule spełniają przykłady zawierające odwołania do życiorysu
  autora.

  Dzięki odwołaniom do własnego życiorysu Jan Nowak – Jeziorański uczynił

  tekst wiarygodnym, a ponadto osadził w konkretnym czasie historycznym.

  Zadanie 9. (1 pkt)

  Zacytuj fragment zdania, wyrażający główną myśl akapitu 9.

  „nacjonalizm jest matką nieszczęść”

  Zadanie 10. (1 pkt)

  W akapicie 10. – w stosunku do akapitu 9. – autor

  A. podał przykład.

  B. podjął nową myśl.

  C. wprowadził kontrargument.

  D. powtórzył myśl wyrażoną wcześniej.

  Zadanie 11. (2 pkt)

  Wypisz cztery przykłady szkód, jakie wyrządził Polsce nacjonalizm (akapity:10.,12.,13.).

  Polacy zostali określeni jako najbardziej antysemicki naród europejski;

  zostali także oskarżeni o współudział w zagładzie Żydów, a tym samym

  antysemityzm polski został postawiony na równi z antysemityzmem hitlerowskim,

  co było nieprawdą;

  Polacy utracili poparcie Zachodu dla własnych aspiracji podczas II wojny
  światowej;

  Nacjonalizm ukraiński, który obrócił się przeciwko Polakom, został wywołany

  przez nacjonalizm polski.

  Zadanie 12. (1 pkt)

  Jaką funkcję w tekście pełni cudzysłów w wyrażeniu „getto ławkowe”?

  A. Akcentuje ironię.

  B. Wyodrębnia cytat.

  C. Wyodrębnia nazwę własną.

  D. Oddaje przenośne znaczenie.

  Zadanie 13. (2 pkt)

  Jakie funkcje pełnią akapity 8. i 15. w stosunku do wszystkich akapitów poprzedzających je?

  a) akapit 8. – jest podsumowaniem rozważań, które autor przedstawił

  w akapitach 1–7 .

  b) akapit 15. – jest podsumowaniem treści całego artykułu.

  Zadanie 14. (1 pkt)

  Jak na pytanie przywołane w akapicie 1. odpowiada Jan Nowak-Jeziorański?

  Nacjonalizm i patriotyzm są pojęciami przeciwstawnymi.

  Zadanie 15. (2 pkt)

  Ułóż notatkę biograficzną (w dowolnej formie) o Janie Nowaku-Jeziorańskim, zawierającą

  cztery informacje podane w tekście.

  Jan Nowak – Jeziorański żył na przełomie XX i XXI wieku;

  w młodości odbywał służbę wojskową na Wołyniu;

  w Londynie przebywał jako emisariusz;

  z Polski wyemigrował z powodów politycznych;

  był dziennikarzem i autorem wielu artykułów prasowych;

  z pierwszego zdania wynika, że spotykał się z ludźmi zainteresowanymi polityką.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.