Odpowiedzi doc matura polski maj 2006 cz.I

Klucz odpowiedzi do testu „O patriotyzmie i nacjonalizmie” (czytanie ze zrozumieniem) – matura język polski maj 2006

Zadanie 1. (1 pkt)

Zdanie z 1. akapitu: Na jednym ze spotkań zadano mi niedawno pytanie, czy patriotyzm

i nacjonalizm są pojęciami przeciwstawnymi zawiera

A. argument.

B. kontrargument.

C. tezę, którą potwierdza autor w artykule.

D. hipotezę, którą rozważa autor w artykule.

Zadanie 2. (1 pkt)

W podanym zdaniu: […] patriotyzm, jak i nacjonalizm stały się generatorami olbrzymich

zasobów zbiorowej energii i woli działania… podkreślony zwrot zastąp bliskoznacznym,

tak by nie zmienić znaczenia zdania.

…wyzwoliły olbrzymie zasoby zbiorowej energii i woli działania….

Zadanie 3. (1 pkt)

Z akapitów 2. i 8. wypisz po dwie nazwy użyte przez autora dla określenia istoty patriotyzmu

i nacjonalizmu.

a) patriotyzm – uczucie, cnota

b) nacjonalizm – światopogląd, grzech

Zadanie 4. (1 pkt)

Czego – zdaniem autora – najbardziej brakuje emigrantom na obczyźnie?
swojskości

Zadanie 5. (1 pkt)

Podaj dwa sformułowane przez autora uzasadnienia tezy, że nacjonalizm to grzech przeciwko

przykazaniu miłości bliźniego (akapit 11.).

– nacjonalizm był przyczyną wojen i tragedii ludzkich

– nacjonalizm usprawiedliwia niszczenie słabszych przez silniejszych

Zadanie 6. (1 pkt)

Podaj numer akapitu, w którym autor przedstawia rodowód tytułowych pojęć.

akapit numer 9

Zadanie 7. (2 pkt)

Wymień pięć przykładów nacjonalizmu, do których w toku argumentacyjnym odwołuje się

Jan Nowak-Jeziorański.

nacjonalizm ukraiński

nacjonalizm faszystowski

nacjonalizm serbski

nacjonalizm hitlerowski

nacjonalizm polski

Zadanie 8. (2 pkt)

Jakie dwie funkcje w artykule spełniają przykłady zawierające odwołania do życiorysu
autora.

Dzięki odwołaniom do własnego życiorysu Jan Nowak – Jeziorański uczynił

tekst wiarygodnym, a ponadto osadził w konkretnym czasie historycznym.

Zadanie 9. (1 pkt)

Zacytuj fragment zdania, wyrażający główną myśl akapitu 9.

„nacjonalizm jest matką nieszczęść”

Zadanie 10. (1 pkt)

W akapicie 10. – w stosunku do akapitu 9. – autor

A. podał przykład.

B. podjął nową myśl.

C. wprowadził kontrargument.

D. powtórzył myśl wyrażoną wcześniej.

Zadanie 11. (2 pkt)

Wypisz cztery przykłady szkód, jakie wyrządził Polsce nacjonalizm (akapity:10.,12.,13.).

Polacy zostali określeni jako najbardziej antysemicki naród europejski;

zostali także oskarżeni o współudział w zagładzie Żydów, a tym samym

antysemityzm polski został postawiony na równi z antysemityzmem hitlerowskim,

co było nieprawdą;

Polacy utracili poparcie Zachodu dla własnych aspiracji podczas II wojny
światowej;

Nacjonalizm ukraiński, który obrócił się przeciwko Polakom, został wywołany

przez nacjonalizm polski.

Zadanie 12. (1 pkt)

Jaką funkcję w tekście pełni cudzysłów w wyrażeniu „getto ławkowe”?

A. Akcentuje ironię.

B. Wyodrębnia cytat.

C. Wyodrębnia nazwę własną.

D. Oddaje przenośne znaczenie.

Zadanie 13. (2 pkt)

Jakie funkcje pełnią akapity 8. i 15. w stosunku do wszystkich akapitów poprzedzających je?

a) akapit 8. – jest podsumowaniem rozważań, które autor przedstawił

w akapitach 1–7 .

b) akapit 15. – jest podsumowaniem treści całego artykułu.

Zadanie 14. (1 pkt)

Jak na pytanie przywołane w akapicie 1. odpowiada Jan Nowak-Jeziorański?

Nacjonalizm i patriotyzm są pojęciami przeciwstawnymi.

Zadanie 15. (2 pkt)

Ułóż notatkę biograficzną (w dowolnej formie) o Janie Nowaku-Jeziorańskim, zawierającą

cztery informacje podane w tekście.

Jan Nowak – Jeziorański żył na przełomie XX i XXI wieku;

w młodości odbywał służbę wojskową na Wołyniu;

w Londynie przebywał jako emisariusz;

z Polski wyemigrował z powodów politycznych;

był dziennikarzem i autorem wielu artykułów prasowych;

z pierwszego zdania wynika, że spotykał się z ludźmi zainteresowanymi polityką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.