Jak wyrażała się fascynacja Tatrami oraz kulturą góralską w Młodej Polsce

Jak wyrażała się fascynacja Tatrami oraz kulturą góralską w Młodej Polsce.

Kraków i Zakopane stały się kulturalnymi stolicami kraju. Szczególne znaczenie dla rozwoju zainteresowań w tej epoce ma Zakopane, gdzie przyjeżdżali wszyscy twórcy. Uroki Tatr przybliżył Tytus Chałubiński, lekarz, który podkreślał lecznicze walory klimatu gór. Kulturę i sztukę zakopiańską spopularyzował Stanisław Witkiewicz.

Artyści młodopolscy próbowali w różny sposób walczyć z nastrojami dekadenckimi. Jedną z takim możliwości stała się ucieczka w góry i próba odnalezienia spokoju  i zagłuszenie niepokoju w ciszy tatrzańskich gór. Obcowanie z naturą stało się lekiem na niepokoje dekadenckie.

W utworze Melodia mgieł nocnych stał się wyrazem fascynacji Kazimierza Przerwy – Tetmajera urokiem tatrzańskiego krajobrazu, ale też dowodem na wrażliwość poety.

Poeta opisuje w wierszu pejzaż górski pogrążony w nocnym mrokum, który został złagodzony tylko przez światło księżyca. Aby opisać niezapomniane przeżycia, jakie wywołało w nim obcowaniu z tarzańską przyrodą, sięgnął do nowych technik poetyckich, takich jak impresjonizm. Tematem wiersza są mgły tańczące przy świetle księżyca. Aby uzmysłowić czytelnikom ich lekkość poeta przywołał obraz mgieł bawiących się ,, puchem mlecza '', ,,ćmy błoną przezroczą '' i ,, sów pierzem puszystym ''.

Tatrami oraz kulturą góralską był zafascynowany Jan Kasprowicz, poeta dla którego tatrzańska przyroda stała się inspiracją do napisania w 1988 roku cyklu Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach. Cykl  składał się z czterech sonetów. Przyroda w tatrzańskich górach stała się punktem rozważań na temat tajemnicy istnienia. Krajobraz górski przedstawiony w impresjonistyczncyh obrazach, zachwyca zmiennością barw, grą świateł, niezwykłym metafizycznym pięknem.

Powtarzają się motywy dzikiej róży oraz próchniejącej limby, których symbolika służy do interpreatcji całego cyklu. Róża i limba mogą być odczytane jako symbole życia i śmierci. Miłość do gór wyraża się w przypadku poety w jego twórczości. Prywatnie Jan Kasprowicz często jeździł w Tatry, ostatnei lata życia spędził w wili Harenda, która mieści się niedaleko Zakopanego.