Wytłumacz na czym polegał przełom oświeceniowy w cywilizacji i kulturze.

Wytłumacz na czym polegał przełom oświeceniowy w cywilizacji i kulturze.

Odkrycia w dziedzinie matematyki oraz fiyzki wywarły ogromny wpływ na powstanie nowej epoki, sprawiły że w drugiej połowie XVII wieku świąt wydał sie chaotyczny, oparty na naukach ścisłych oraz możliwy do opisania dzięki sile umysłu człowieka, zakładając, że zostanie on uwolniony od przesądów i dogmatów politycznych.

Olbrzymi wpływ na załamanie się starego porządku miała rewolucja angielska 1640 – 1660, a także w XVIII wieku znaczny wzrost znaczenia mieszczaństwa, upowszechnienie idei demokratycznych, a także opór przeciwko wojnom prowadzonym sporami o tron.

Przełom, który wtedy dokonał się w myśli europejskiej, w nauce, strukturach społecznych i politycznych został nazwany przez ludzi oświeceniem. Nazwa ta symbolizowała rozproszenie przez światłow rozumu zabonów, niewiedzy, zniewolenia i zacofania. Do jej spopularyzowania przyczynili się w Europie uczeni niemieccy ( niem. Aufklarung rozświetlenie , rozjaśnienie  ).

W Europie Zachodniej za początek oświecenia przyjmuje się lata 80. XVII wieku i opublikowanie w Anglii przełomowych rozpraw Isaaca Newtona między innymi o teroii grawitacji oraz filozofia Johna Locke'a.  Wydarzenie mhistorycznym kończącym epokę była rewolucja francuska 1789- 1799 r.