Miejsce akcji Pamiętnik z powstania warszawskiego

Miejsce akcji

Przestrzenią, w obrębie której rozgrywaj niemalże wszystkie wydarzenia przedstawione  w utworze (poza ostatnim fragmentem, gdzie akcja przenosi się do Pruszkowa, a następnie do Łambinowic ), jest Warszawa. W tym właśnie mieście  wybucha powstanie i to jego dzielnice stają się  na 62 dni polem bitwy polsko-niemieckiej. Narrator rysuje przed czytelnikiem mapę powstaniowej  Warszawy. Dokładność jego opisów świadczy  nie tylko o doskonałej pamięci Białoszewskiego, też jest dowodem na to,  jak silnym przeżyciem musiały być dla niego wydarzenia z tamtego okresu skoro ponad dwadzieścia lat później był w stanie  odtworzyć szczegółową topografię miasta. Narrator  zawsze podaje nazwę dzielnicy i ulicy, na ter których mają miejsce poszczególne wydarzenia.Bardzo często jest to dokładny adres, wraz z numerem domu, poszerzony o opis zarówno znajdujących się w pobliżu budynków, jak i innych ulic.

Akcja Pamiętnika… rozgrywa się w wielu miejsca Warszawy, przede wszystkim tam,  gdzie przebywał i ukrywał się Miron. Są to:

– dom na Chłodnej 40,  

– schron na Rybakach; r

– ruiny Izby Rzemieślniczej  na Miodowej;

– dom ojca Mirona na Chmielnej;

– kryjówka przy Wilczej, a później:

– Pruszków; Łambinowice. Opole; Częstochowa.

Trudno jednoznaczni określić jedno konkretne miejsce akcji, bowiem w trakcie powstania wszystko zmieniało się bardzo szybko, ludzie przemieszczali się z miejsca na miejsce. Cała Warszawa była jednym wielkim polem bitwy i miejscem walki o przetrwanie.