Udowodnij, że Ignacy Krasicki w utworze ,, Żona modna ” krytykuje nie tylko tytułową bohaterkę, lecz także jej ofiarę.

Udowodnij, że Ignacy Krasicki w  utworze ,, Żona modna '' krytykuje nie tylko tytułową bohaterkę, lecz także jej ofiarę.

Pan Piotr od kilku miesięcy jest nieszczęśliwym małżonkiem modnej żony. Reprezentuje konserwatywną szlachtę sarmacką, to ziemianin, który nie potrafi przystosować się do nowej rzeczywistości. Kultywuje tradycje staropolskie, przywiazuje dużą wagę do polskich obyczajów i religii katolickiej.

Podjął decyzję o małżeństwie kierując się nie miłością tylko z myślą o posagu zamożnej żony, który umożliwił mu powiększenie majatku ziemskiego. W małżeństwie zaskakuje jego uległość, nie potrafi przeciwstawić się żonie, nie protestuje wobec kolejnych nieodpowiedzialnych i niepotrzebnych zakupów, znosi upokorzenia z jej strony.

Po przyjeździe do majątku  żona z pogardą odniosła się do księdza i służąych, skrytykowała wygląd domu oraz jego wyposażenie i otoczenie. Rozpoczęła modernizację mieszkania i ogrodu zgodnie z najnowszą modą. W czasie przyjęcia z fajerwerkami , które zorganizowała, zapaliła się stodoła, którą gasił pan Piotr, narażając się na drwiny ze strony żony i jej gości.

Cierpi, jednak często wspomina o wioskach, któe dzieki ślubnemu kontraktowi weszły do jego majatku. Jego postępowanie kieruje chciwość, która prowadzi go do ruiny. Jest nieszczęśliwy w małżeństwie, jednak nie rozwiedzie się, ponieważ podpisał intercyzę oraz ze względu na religię, która traktuej małżeństwo jako węzeł nierozerwalny.

Materializm i skąpstwo pana Piotra kontrastują z rozrzutną postawą jego żony. Bohaterowie satyry maja przeciwstawne ideały życiowe.