Szekspir ( Juliusz Lepki ) charakterystyka

Chrakterystyka Szekspira

Bohaterem powieści Edmunda Niziurskiego  ,, Sposób na Alcybiadesa ’’ był uczeń klasy jedenastej Juliusz Lepki nazywany Szekspirem. Należał do najmądrzejszych uczniów w szkole. Wyróżniał się nie tylko wiedzą, ale też szerokimi zainteresowaniami.  Największym hobby Szekspira była sztuka. Pasją Juliusza był teatr  i gra aktorska,  ,, kiedy gra, nie widzi świata poza sztuką’’.  Jego przezwisko Szekspir  wiązało się z jego zainteresowaniem teatrem.

Juliusz Lepki  miał  pogodny i ugodowy charakter, mówiono  o nim ,, łagodny jak muflon ‘’. Chętnie pomagał, ale nie można było mu przeszkadzać w czasie gry. W szkole reżyserował sztukę ,, Przebudzenie Afryki ’’, która została wystawiona w czasie wizyty uczniów z Lindego w Domu Młodzieży.

Szekspir w ramach rewanżu za przysługi Wątłusza Pierwszego, który obronił go przed poważnym pobiciem  przedstawił ósmoklasistom Sposób na Alcybiadesa. Wątłusz bronił Juliusza przed zazdrosnymi o jego powodzenie u dziewcząt oraz sukcesy towarzyskie rówieśnikami. ,,  Szekspir z racji swych umiejętności choreograficznych,aktorskich i rozweselających bywa często zapraszany na rozmaite prywatki, „fajfokloki”, herbatki towarzyskie oraz potańcówki. Jego sukcesy towarzyskie, a w szczególności powodzenie u babek, wywołują zazdrość u niekulturalnych elementów balowych, w następstwie czego Szekspir bywa często atakowany, napadany i zagrożony biciem.  ’’

Grono pedagogiczne ceniło Juliusza ze względu na jego wiedzę oraz inteligencję. Świadczą o tym nie tylko jego bardzo dobre oceny, ale też zaproszenie przez dyrektora, aby uczestniczył w  oprowadzaniu Warszawy uczniów z Ełku. Dyrektor zabrał Szekspira, aby  opowiedział on o zabytkach Warszawy, gdyby  podopieczni Alcybiadesa zawiedli.Liczył na mądrość oraz błyskotliwość Juliusza.

Myślę, że Szekspir to barwna i ciekawa postać.  Budzą podziw jego zainteresowania, ale też łagodny i  miły charakter.