Na podstawie samodzielnie zgromadzonych informacji przygotuj sylwetkę wybranej postaci renesansowego pisarza, artysty, myśliciela lub podróżnika.

Na podstawie samodzielnie zgromadzonych informacji przygotuj sylwetkę wybranej postaci renesansowego pisarza, artysty, myśliciela lub podróżnika.

          MIKOŁAJ KOPERNIK (1473-1543) jest znany jako astronom, chociaż też zajmował się  ekonomią, filologią i medycyną. Na podstawie obserwacji i obliczeń matematycznych dokonanych we Fromborku, gdzie był kanonikiem, stworzył rewolucyjną teorię heliocentryczną. Zawarł ją w dziele O obrotach sfer niebieskich  1543 Sformułował także prawo o wypieraniu z obiegu monety dobrej o ( wysokiej zawartości szlachetnego kruszcu) przez monetę gorszą. Kopernik służył polskiemu królowi, bronił przed Krzyżakami zamku w Olsztynie, zwalczał epidemię dżumy na Warmii. Współpracował z Bernardem Wapowskim – twórcą pierwszej mapy  Polski, przekładał z greki na łacinę listy literackie. Był też malarzem (przypisuje się mu Autoportret z konwalią).

            Odkrycie Kopernika, że to Słońce a nie Ziemia, stanowi mim układu planetarnego, i tym  samym odrzucenie biblijne uzasadnionego przekonania, iż nasz glob jest ośrodkiem wszechświata,  wzbudziło podejrzliwość  Inkwizycji. Niewykluczone, że śmierć uchroniła badacza przed stosem przygotowywa­nym przez tropicieli herezji…

              Polski uczony wyznawał poglądy filozoficzne Platona, który twierdził, że w centrum świata tkwi, niczym Słońce we wszechświecie, Idea Dobra. Pogląd o heliocentryczności świata był w czasach Koperni­ka tak samo dobrą hipotezą poznawczą, jak panujący wówczas w astronomii system ptolemejski (geocentryzm). Obliczenia nie potwierdzały teorii polskiego uczonego, ponieważ wyobra­żał on sobie orbity planet krążących wokół Słońca jako idealne okręgi, co też było refleksem myśli starożytnych (Pitagorasa, Platona), według których koło symbolizowało doskonałość.