Określ, o jakich dwóch znaczeniach wyrazu prorok jest mowa w tekście Anny Świderkówny.

Prorocy Anna Świderkówna

1.Określ, o jakich dwóch znaczeniach wyrazu „prorok” mowa jest w tekście Anny Świderkówny. Podaj te znaczenia.

1. Przeciętny Polak powie, że prorok, to ktoś, kto przepowiada przyszłość.
2. Biblijny prorok to przede wszystkim człowiek, który przemawia w imieniu Jahwe.

2. Do którego ze znaczeń wyrazu „prorok” odnosi się wyrażenie „formuła posłańca”.

Prorok musiał przede wszystkim poznać upodobania, wolę i zamysły bogów. Bóstwo za pośrednictwem proroka odpowiada na stawiane pytania przez ludzi. Inicjatywa przemawiania do ludzi zależy od Boga, a prorok mówi to, co Bóg mu każe. Stąd tzw. formuła posłańca ,, Tak, mówi Jahwe ‘’.

3. Wyjaśnij, w jakim celu autorka przypomina teść opowiadania z Księgi Izajasza?

Autorka, przypomniała treść opowiadania z Księgi Izajasza, aby podkreślić, że mówiący powtarza tylko to, co mu kazano powtórzyć, słowa króla lub słowa Jahwe.

4. Uzasadnij celowość użycia zdań przeczących w ostatnim akapicie zacytowanego fragmentu.

Zdania przeczące zostały użyte, aby uściślić, wytłumaczyć, kim jest prorok. Nie jest wieszczkiem przepowiadającym przyszłość, ani wizjonerem, ani ,, ekspertem ” odczytującym znaki.

5. Znasz zapewne więcej wyrazów, których znaczenie potoczne jest różne od tego, jakie przyjęto w nauce. Jednym z przykładów, jest termin ,, apokalipsa ‘’. Objaśnij pisemnie jego znaczenie, wzorując się na schemacie tekstu Prorocy Anny Świderkówny.

a) Podziel swoją wypowiedź na 4 akapity.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.