Rola natury w życiu mieszkańców Reymontowskiej wsi.

Rola natury w życiu mieszkańców Reymontowskiej wsi.

Akcja powieści trwa 10 miesięcy – od września do lipca. Reymont nadał poszczególnym tomom nazwy kolejncyh pór roku. W ten sposób zaakcentował, że życie chłopów związane jest z przyrodą  i od niej zależy. Natura ma wpływ na pracę, przeżycia, sposobie spędzania czasu.

Mieszkańcy Lipiec żyją według kalendarza przyrody i zgodnie z kalendarzemświąt kościelnych.