Na podstawie akapitów 3, 4 i 5 wymień różnice dotyczące sposobu pojmowania religii przez chrześcijan i żydów oraz starożytnych Greków.

Na podstawie akapitów 3, 4 i 5 wymień różnice dotyczące sposobu pojmowania religii przez chrześcijan i żydów oraz starożytnych Greków.

1.Grecy nie wierzyli w mity, tak jak żydzi i chrześcijanie wierzyli w historie opowiedziane w Biblii. Każdy Hellen wiedział, że musi składać ofiary bogom, uczestniczyć w modlitwach i świętach na ich cześć, ale to co myślał o bogach, były jego prywatną sprawą.

2.Kształtowaniem wyobrażeń o bogach zajmowali się poeci, nie kapłani jak w większości wschodnich cywilizacji. Religia helleńska obywała się bez kapłanów, a sprawowaniem obrzędów zajmowali się urzędnicy.

3. Poeci mogli dowolnie kształtować treść mitów. Nie istniał żaden tekst święty ( w przypadku żydów i chrześcijan takim tekstem jest Biblia )zawierający opowieści o bogach i herosach w postaci obowiązującej. Poeci mogli treść mitów zmieniać,mógł wybrać pewne postacie, inne odrzucić,  mity występowały w kilku wariantach.

Zapisz w tabeli literą P obok zdań prawdziwych, a literę F – obok nieprawdziwych.

Starożytni Grecy mogli wyobrażać sobie bogów w dowolny sposób. P
W religii greckiej ważniejszą rolę odgrywają kult niż doktryna P
W religiach greckiej i chrześcijańskiej kluczowe było wyobrażenie bogów. F
W religiach starożytnych kult często odgrywał istotniejszą rolę niż doktryna. P