Odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2010

Klucz odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2010

1.B
2.C
3.A
4.A
5.D
6.A
7.B
8.D
9.C
10.C
11.A
12.C
13.D
14.A
15.B
16.D
17.B
18.B
19.D
20.C
21.
2 p. – przekształcenie tekstu w mowę zależną z użyciem zdań oznajmujących (dopuszcza się wypo-wiedź w czasie teraźniejszym)
Przykładowe odpowiedzi
Sam zastanawiał się, co mógłby zrobić. Myśl, że miałby zostawić Froda bez pochówku i wrócić do domu, przerażała go. Nie był też pewien, czy powinien iść dalej.
Sam zastanawia się, co ma zrobić. Nie może zostawić martwego Froda bez pochówku. Zadaje sobie pytanie, czy musi iść dalej.
1 p. – przekształcenie tekstu w mowę zależną
Przykładowa odpowiedź
Ale co mógł uczynić? Przecież nie wróci do domu, zostawiając tutaj martwego imć Froda bez po-chówku. A może powinien iść dalej?
0 p. – brak przekształcenia zgodnego z warunkami zadania
Przykładowa odpowiedź
Ale co mogę uczynić? – zastanawiał się Sam. – Przecież nie wrócę do domu, zostawiając tutaj mar-twego imć Froda bez pochówku. A może powinienem iść dalej? – pytał sam siebie.
22.
4 p. – poprawne streszczenie tekstu I: poniższe elementy tekstu w mowie zależnej
• strony i przedmiot sporu
• osoba rozstrzygająca
• sposób rozstrzygnięcia
• rozstrzygnięcie sporu
nie dopuszcza się żadnych błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych
Przykładowa odpowiedź
Dwie kobiety toczyły spór o dziecko. Jedna z nich była jego matką, druga się za nią podawała. Że-by rozstrzygnąć spór, król Salomon kazał rozciąć dziecko na pół. Prawdziwa matka wolała oddać dziecko, niż je skrzywdzić. To jej Salomon przyznał dziecko.
3 p. – poprawne streszczenie tekstu I, dopuszczalna liczba błędów – 1 ort., 1 int., 1 jęz.
2 p. – poprawne streszczenie tekstu I, dopuszczalna liczba błędów – 2 ort., 2 int., 2 jęz.
1 p. – poprawne streszczenie tekstu I, nawet przy bardzo licznych błędach w języku i zapisie
0 p. – niepoprawne streszczenie
Przykładowe odpowiedzi
Do króla przyszły dwie, kłócące się kobiety. Obie uważały, że są matkami jednego dziecka. Salo-mon wysłuchując ich rzekł: „Przynieście mi miecz… Rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej i połowę drugiej.” Wówczas kobieta, której było dziecko, powiedziała: ”Litości pa-nie mój. Niech dadzą jej dziecko, abyście tylko go nie zabili. Więc król tej, która to powiedziała, dał chłopca, a o jego mądrości dowiedział się cały Izrael.
Król Salomon musiał rozstrzygnąć spór pomiędzy dwoma kobietami – które to przyszły do niego z taka prośbą. Obie porodziły synów. Lecz jednej z dam dziecko zmarło – po przyjrzeniu mu się dostrzegła, iż to nie jest jej syn. Król Salomon postanowi, aby rozciąć żywe dziecko na pół i dać po połowie każdej z nich. Po reakcjach kobiet na tak okrutną wieść król rozpoznał, która z nich kłamie i przekazał żywe dziecko jego rodzonej matce.