Wymień głośne teorie filozoficzne powstałe po 1918 roku.

Wymień głośne teorie filozoficzne powstałe po 1918 roku. Wskaż utwory literacki, w których można odnaleźć odniesienia do tcyh poglądów.

Na początku XX wieku pojawiły się ważne teorie filozoficzne :

pragmatyzm – jego twórcą był francuski uczony Jules- Henri Poincare, który głosił, że wszystkie ustalenia naukowe mają tylko konwencjonalny charakter

scepcytyzm poznawczy – reprezentantem był  William James , amerykański filozof, który twierdził, że poznanie ludzkie ma tylko praktyczny charakter. Z tymi poglądami łączy się pojęcie ,, sturmienia świadomości '', które w literaturze oznaczało nowy sposób narracji, czyli technikę monologu wewnętrznego.

psychoanaliza – w 1917 roku austriacki lekarz Zygmunt Freud opublikował ,,Wstęp dp psychoanalizy ''. Autor uważał, że w psychice człowieka istnieją trzy sfery : id, ego, superego. Id to sfera nieświadomości, ego – świadomość, superego to uwewntrznione normy społeczne i wzorce kulturowe. Twierdził, że nieświadomość ujawnia się poprzez sny, czynności omyłkowe i twórczość artystyczną

katastrofizm – twórcą był Oswald Spengler, który był autorem dzieła ,,Zmierz zachodu '', gdzie dowodził, że społeczeństwo rpzechodzi stałe etapy rozwoju. Kultura społeczeństwa rozwija sie w czasie jego wzrostu. Cywilizacja powstaje w schyłkowym okresie rozwoju społeczeństwa. Każda kultura musi przerodzić się w cywilizację i ulec zagładzie.