Scharakteryzuj najpopularniejsze gatunki piśmiennictwa antycznego.

Scharakteryzuj najpopularniejsze gatunki piśmiennictwa antycznego.

Najbardziej popularnym i ważnym gatunkiem piśmiennictwa antycznego był epos.

Iliada  i Odyseja eposy Homera powstały  w VIII w.pn.e opowiada o wydarzenaich rozgrywajacych się w ciagu 50 dni dziesiatego roku oblężenia Troi przez Greków. Odyseja druga z epopei Homera opowiada o powrocie dodomu, rodzinnej Itaki Odyseusza.

Powstały w IIiadzie model eposu był nasladowany przez wielu twórców. Wzorowali się na nim Wergiliusz, autor Eneidy, Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Starożytny epos zwany był od imienia twórcy homeryckim. Wyróżnia się tematyką zaczerpniętą  głównie z mitologii, źródeł historycznych, współistnieniem świata ludzi i bogów, rozpoczyna się od inwoakcji, czyli rozbudowanej apostrofy skierowanej zwykle do bóstwa, stosowanie mstałych epitetów, porównań homeryckich oraz peryfraz, heksamter jest podstawową formą wiersza.

Historia o Odysie należy do najważniejszych opowieści ludzkości. Przygody bohatera są opowiedziane na tle panoramy życia starożytnych Greków, ich obyczajów, kulturym wierzeń eschatologicznych.

Kolejnym ważnym gatunkiem piśmiennictwa antycznego jest elegia, gatunek wywodzacy sie z greckiej piesni żałobnej. Autor elegii Tyrtajos w swoich utworach głosił pochwałe męstwa i gotowości poświęcenia życia w obronie ojczyzny. Od imienia poety pochodzi nazwa poezja tyrtejska. To typ liryki o tematyce patriotycznej, nawołujące jdo walki w obronie ojczyzny, dlatego jest ważny i wykorzystywany jako nawet w poezji współczesnej.

Ezop jest uważany za twórcę bajki, krótkiej alegorycznej opowieści z morałem. Do gatunków lirycznych powstałych w okresie antyku należą : oda – utwór sławiący bohaterów, tren – utwór żałobny napisany po śmierci bliskiej osoby, anakreontyk –  liryka Anakreonta to głosi  pochwałą uczt, wina i gry miłosnej.

W okresie klasycznym antyku nastąpił rozkwit dramatu, a zwłaszcza tragedii, oraz komedii.Sofokles ( 496 – 406 r. p.n.e ) w swoich sztukach o tragicznych losach władców Teb i ich potomków ( Antygona, Król Edyp przekonywał, że człowiek jest bezsilny wobec wyroków losu, podkreślał koniueczność dokonywania moralnych wyborów. Dowodem na ponadczasow znaczenie jego dzieł są wciąż nowe inscenizacje.

Popularność zdobyła także sielanka, opowiadajaca o codziennym życiu i miłosnych przygodach pasterzy, rolników i myśliwych.