Które wartości kultury sarmackiej należy kultywować ?

Które wartości kultury sarmackiej należy kultywować ?

Każdy naród stawia sobie pytanie o miejsce swojej ojczyzny w świecie, a także jego historię. Według XVI- wiecznej ideologii historiografii polskiej obywatele Rzeczypospolitej mieli być potomkami starożytnych Sarmatów – walecznego rodu, który cenił wolność i demokrację. To wartości, które należy kultywować. Sarmaci byli przekonani o wyjątkowej roli narodu polskiego na mapie Europy, jako kraju, który słynął z demokracji oraz ostoja wolności.

Szlachta polska szczyciła się ustrojem demokratycznym, którego podstawą była wolna elekcja, dająca możliwość wyboru przez każdego szlachcica króla. Szlachcic polski miał też zagwarantowana nietykalność osobistą oraz mógł korzystać z liberum veto, czyli uchwały sejmu musiały zyskać aprobatę wszystkich posłów. Rzeczypospolita słynęła jako państwo , w którym szlachta cieszyła się największymi swobodami politycznymi, co jednak w konsekwencji doprowadziło do naduzywania prawa,  w 1652 roku został zerwany pierwszy sejm na mocy prawa liberum veto.

Demokratyczne rządy i prawo do wolności do wartości, które należy kultywować, zapewniają one obywatelom realny wpływ na losy państwa. Sarmata reprezentuje szlacheckie cnoty, takie jak : obrońca wolności i przywilejów stanowych , dzielnego żołnierza oraz dobrego katolika, miłośnika natury i prostego życia na wsi. Sarmata dzielnie walczył w obronie ojczyzny, ale też cenił zalety życia na wsie w zgodzie z naturą.