Wskaż te cechy świata przedstawionego w utworze, które mają charakter konwencjonalny, typowy dla sielanki.

Wskaż te cechy świata przedstawionego w utworze, które mają charakter konwencjonalny, typowy dla sielanki.

Sentymentalizm to prąd literacki oświecenia, skierowany głównie do mieszczaństwa oraz drobnej szlachty. Według sentymentalistów najważniejszą wartością było uczucie. Poeci tego nurtu czynili bohaterem literatury zwykłego człowieka, często stylizowanego na człowieka z ludu, obdarzonego jedna czułym sercem – kochającego, wrażliwego indywidualistę. Miłość to w ujęciu sentymentalistów bliskości, tkliwości często przepojone melancholią, poczuciem niespełnienia, ale dalekie od gwałtowności oraz buntu.

Wyznania miłosne są wypowiadane zwykle na tle wiejskiej przyrody – pięknej, łaskawej dla człowieka, pielęgnowanej jego ręką. Opis natury jest subiektywny, nacechowany emocjonalnie, gdyż przyroda współodczuwa razem z kochankami. Na wzór poetów ludowych sentymentaliści kreowali psychologię bohaterów, odwołując się do analogii miedzy człowiekiem a światem przyrody, postulowali ideał prostoty i melodyjności wiersza. Preferowane przez nich gatunki literackie, to wiersz liryczny, sielanka, pieśń, opera komiczna.

Najbardziej znanym utworem Franciszka Karpińskiego jest sielanka Laura i Filon, do której skomponowano też melodię. Mimo, iż bohaterowie mają imiona i pasterskiej rekwizyty zaczerpnięte z tradycji antycznej, poeta przedstawia świat sentymentalnych uczuć. Mówi w utworze o ponadczasowych prawach miłości i zachowaniach kochanków, różnej psychologii zakochanej kobiety i zakochanego mężczyzny.
Miłość pary zakochanych wpisana jest w krajobraz przyrody, najdroższym prezentem, jaki zamierza Laura zrobić niespodziankę Filonowi jest koszyk malin oraz wieniec. Emocje jakie towarzyszą miłości są tak silne, że Laura zazdrosna o chwile spóźnienia ukochanego odczytuje jako zdradę. Wyobraźnia podsyła jej obrazy ,, czarnobrewki Dorydy ‘’ , z którą spędza czas Filon. Ta wyimaginowana zdrada to element miłości, pełnej oddanej i niecierpliwej. Tkliwe jest zakończenie utworu , gdzie kochankowie godzą się, a symbolem miłości staje się pocałunek.