Czas i miejsce akcji Kamizelka

Miejsce akcji : Akcja działa się w Warszawie, w jednej ze starych kamienic.

Czas akcji : Akcja rozgrywa się w czasach współczesnych autorowi noweli w XIX wieku.

Małżeństwo wprowadziło się  do warszawskiej kamienicy na początku kwietnia.  W kwietniu z młodym małżeństwem mieszkała  służąca, w lipcu zostali sami, a w październiku mąż zmarł na gruźlicę. Po jego śmierci żona  wyprowadziła się z kamienicy i wyjechała z miasta.