Pieśń nas pieśniami – poemat

           Za najbardziej niezwykłą w kanonie Starego Testamentu uchodzi Pieśń nas pieśniami ( hebr. Szir Haszirim- z akcentem na ostatniej sylabie). Nie ma w niej nawet wzmianki o Bogu, nie ma pouczeń moralnych, a mimo to Żydzi czytali Pnp w czasie Paschy- największego święta. Uważali ją za ,, największą z świętych ksiąg ‘’. Pnp to wielki poemat miłosny. Bohaterowie to dwoje młodych ludzi, którzy głoszą swoją miłość, szukają się z tęsknotą, nie kryją namiętności, spotykają i rozstają, by na koniec połączyć w doskonałym spełnieniu.

  • Alegoryczna interpretacja Pieśni nad pieśniami

          W alegorycznej interpretacji tego tekstu Oblubieniec to Bóg, zaś Oblubienica to Jego wyznawcy ( albo Bóg i Matka Boża, Chrystus i Kościół, Zbawiciel i zbawiany …) Interesujące jest jednak odczytanie Pieśni nad pieśniami  jako swoistej definicji miłości czy też metafory relacji miedzy kobietą i mężczyzną.

Pieśń nad pieśniami obrazuje czym jest miłość.

        Autor Pieśni nad pieśniami  wielokrotnie pragnie zobrazować, czym jest miłość. Porównuje ją więc do upojenia winem, choroby, płomienia, którego nie można ugasić i do śmierci. Miłość to żywioł, siła, skarb, którego nie można kupić- kto z resztą by tego próbował, zasłuży jedynie na wzgardę. Kochankowie wielbią wzajemnie urodę i młodość swych ciał. Dosko­nały – i uświęcony – związek kobiety i mężczyzny to taki, w którym wza­jemnemu upodobaniu duchowemu towarzyszy erotyczna fascynacja. Ko­chankowie to partnerzy (Mój mity jest mój, a ja jestem jego – ten wer­set powtarza się parokrotnie), wierni sobie (znakiem tego jest porównanie Oblubienicy do zamkniętego ogrodu, a więc do takiego, do którego ma się wyłączne prawo; dla Oblubieńca nie liczą się inne kobiety, nawet cały królewski harem), stanowią dla siebie najwyższe  dobro (Oblubieniec bogatszy Salomona). Tak silne akcentowanie wierności, partnerstwa i wyłączności  w związku kobiety i mężczyzny było niespotykane w tym kręgu kultury w czasach, gdy powstawał tekst. Pnp to nie tylko znakomity przykład wyrafinowanej poezji erotycznej także tekst rewolucyjny pod względem obyczajowym.

One thought on “Pieśń nas pieśniami – poemat”

  1. Zachwyciła mnie Twoja strona. Przejrzyste i pomocne informacje dla
    mnie

Comments are closed.