Scharkteryzuj miłość Tristana i Izoldy. Dlaczego autor Dziejów..porównuje miłość do śmierci.

Scharakteryzuj miłość Tristana i Izoldy.Spróbuj wyjaśnić, dlaczego autor Dziejów..porównuje miłość do śmierci.

       Obraz ukazanych w opowieści uczuć nie jest idylliczny. Tristan spotyka się potajemnie z małżonką swego władcy, którego traktuje jak ojca. Ten zaś nie ma litości dla przybranego syna. gdy skazuje go na śmierć bez sądu. Baronowie szantażują suwerena, a Izolda wysyła Brangien do lasu, aby została tam skrytobójczo zamordowana.
Tristan i Izolda zmuszeni są dokonać wyboru między własną miłścią a związkami łączącymi ich z innymi ludźmi. Wszystkie uczucia są podporządkowane w utworze centralnej namiętności. Jeżeli podkreślono ich wagę, to przede wszystkim w celu wyeksponowania siły, która je przewyższa. Jest to siła nieziemska. Nie przystaje do niej miara ani przyjętej etyki, ani racjonalizmu. Dlatego namiętność ta musi ponieść klęskę. Tristan i Izolda nie mogą żyć razem, a rozstanie jest dla nich równoznaczne ze śmiercią.
Miłość, która sprowadza i przezwycięża śmierć – to znany archetyp. Również według celtyckiej opowieści w naturze występują dopełniające się pierwiastki: Eros i Tanatos. Wielka miłość to stan graniczny. Jednostka dokonuje w nim przekroczenia swej kondycji, zbliżając się tym samym ku kresowi własnej podmiotowości i w końcu ku temu, co absolutne. Taki akt samounicestwienia jest gwarancją nieśmiertelności, uwieczniającej nie tyle ludzi, ile ich uczucia.