Opisz scenę przedstawioną w Lamencie świętokrzyskim.

Opisz scenę przedstawioną w Lamencie świętokrzyskim.

W średniowiecza lubowano się w zapełnianiu tych fragmentów dziejów Jezusa, o których ewangelie mówią niewiele lub zgoła nic. Jedną z takich białych plam jest kwestia obecności Matki Bożej przy męce Syna. Krótko mówi o tym Ewangelia według Św. Ja­na. A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Ma­ria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena (19, 25). Brak jednak jakiegokolwiek opisu zachowania Maryi. Od począt­ków chrześcijaństwa starano się tę lu­kę wypełnić. W tzw. apokryfach, czyli pismach niekanonicznych, nie uzna­nych oficjalnie przez Kościół, przedstawiano czułe pożegnanie Matki z Synem oraz lament Ma­ryi i jej wyrzuty pod adresem Ar­chanioła Gabriela.
Motyw ten zaistniał również w wyobraźni religijnej średnio­wiecza, szczególnie po ożywie­niu się kultu maryjnego w XI wieku.

Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa to najważniejsze, obok zmartwychwstania, wydarzenie opisane w Nowym Testamencie, które odbyło się w pierwszej połowie I wieku. Miało miejsce na szczycie góry zwanej Golgotą, znajdującej się blisko Jerozolimy, gdzie zwyczajowo dokonywano egzekucji na skazańcach. Informacje o ukrzyżowaniu zawarte są w czterech Ewangeliach. Wszyscy ewangeliści podają bardzo szczegółowe okoliczności tego wydarzenia. Jezus Chrystus, którego chrześcijanie uważają za Syna Bożego oraz Mesjasza, został aresztowany, osądzony i skazany przez Poncjusza Piłata na śmierć przez ukrzyżowanie. Ostatnie 12 godzin życia Chrystusa, poprzedzające jego śmierć na krzyżu, określane jako Pasja, są bardzo wnikliwie opisane w Ewangelii. Okres ten nazywany jest męką Pańską, a jego ramy czasowe zakreślają dwa wydarzenia – nocne pojmanie Jezusa w ogrodzie Getsemani (przyjmuje się, że odbyło się to z czwartku na piątek 7 kwietnia 33 roku) oraz śmierć na krzyżu na jerozolimskim wzgórzu, zwanym Golgotą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.