Omów ewolucję bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza

Omów ewolucję bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza

W Dziadach cz. IV występuje bohater werterowski, nadrażliwy samotnik, skłócony ze światem, popełniający samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości.

W poemacie ,, Konrad Wallenrod ''  pojawia ise bohater tragiczny, poświęcajacy osobiste szczęście dla dobra ojczyzny. Jest samotnikiem, który walczy metodami nieetycznymi, podstępem i zdradą, ostatecznie popełnia samobójstwo.

W dramacie romantycznym Dziady cz. III  bohater poeta wieszcze buntuje się przeciwko Bogu w imię dobra narodu ( postawa prometejska) .To nadwrażliwy samotnik, uważa, że siła poezji jest w stanie zmienić świat.

W epoepei narodowej występuje bohater dynamiczny , początkowo buntownik i awanturnik splamiony zbrodnią, później zamienia się w patriotę, który jako emisariusz doprowadza do zjednoczenia szlachty.