Wyjaśnij, jak rozumiesz myśl Fryderyka Nietzschego W miłości jest zawsze trochę szaleństwa.

Wyjaśnij, jak rozumiesz myśl Fryderyka Nietzschego W miłości jest zawsze trochę szaleństwa. Ale zawsze też w szaleństwie jest trochę rozumu.