Porównaj postawę wobec Boga, świata i sobie samego reprezentowaną przez św. Franciszka z Asyżu oraz św.Aleksego.

Porównaj postawę wobec Boga, świata i siebie samego reprezentowaną przez św.Franciszka oraz św. Aleksego.

        Św. Franciszek z Asyżu głosił wszechogarniającą miłość do Boga, ludzi, każdej żywej istoty,  wszelkiego stworzenia Bożego, całej przyrody i świata jako dzieła Stwórcy; głosił braterstwo wszelkich żyjących  istot; dla niego miłość do świata była wyrazem miłości Boga. Cechowała go wielka radość życia i przekonanie, że  wszystko, co Bóg stworzył, jest piękne, godne miłości i potrzebne; uczył radości wynikającej z faktu istnienia, z  życia, piękna świata, miłości, pracy i codziennych obowiązków oraz pokory i gotowości służenia potrzebującym.

        Propagował ubóstwo zgodne z nauką Chrystusa, którego wiernie naśladował, nie chciał nic mieć dla jedności z ubogimi; uważał, że człowiek jest szczęśliwy i wolny, gdy nic nie posiada i nie musi pilnować majątku;  kierował się dosłownym rozumieniem nakazu Chrystusa: Zostaw wszystko i pójdź za mną; oprócz ubóstwa  propagował pokorę, miłosierdzie i braterstwo (główne idee franciszkanizmu wyrosły z Ewangelii).

        Święty Aleksy poświęcił życie służbie bogu, modlitwie oraz umartwianiu się. Cierpliwie znosił nędze i upokorzenie.
       Św. Franciszek wykluczał ascezę, umartwianie ciała; reprezentował model wiary radosnej, pełnej miłości do  bliźniego, natury i świata; postać parenetyczna; wzór świętego, odmienny na tle epoki średniowiecza (np. od 
św. Aleksego), uniwersalny i trwały, do dziś ukazywany, szczególnie w poezji księdza Jana Twardowskiego. Jan  Paweł II ustanowił św. Franciszka patronem ekologów. Św. Franciszek z Asyżu jest bliższy moim wyobrażeniom na temat ideału świętego, jego życie jest pełne radości, dobroci oraz wiary w dobroć człowieka.