Omów początki starożytnego teatru.

Omów początki starożytnego teatru.

Początki greckiego teatru wiążą się z religijnymi obrzędami, które odtwarzały mityczne opowieści. Należały do nich głównie obrzędy ku czci Dionizosa, odprawiane w Attyce, wchodzącej w skład jednej z krain Grecji. Towarzyszyły im śpiewy oraz tańce winiarzy, którzy przebierali się w stroje mitologicznych satyrów- pół ludzi, pół kozłów -towarzyszy Dionizosa. Był on panem winnej latorośli, a także boskiego szału, jakie wino zsyłało na pijących.

Wyjaśnij pojęcie tragizm.

Tragedia, która należy do najważniejszych form greckiego teatru, to utwór przeznaczony do wystawienia na scenę. Przedstawiała konflikt między zamierzeniami wybitnej jednostki, siłami wyższymi na przykład bogiem, losem, prawem itd, prowadził ona do nieuchronnej klęski. Ten konflikt, który nie tylko pojawiał się w sztuce, ale też