Pieśń XIV Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie .. ukazuje ideał władcy. Krótko go przedstaw

Jan Kochanowski

Pieśni, Księgi wtóre

Pieśń IV

Wy, którzy Pospolitą Rzeczy władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku rzymacie;
Wy, mówię, którym ludzi paśporuczono
I zwierzchności nad stadem Bożym zwierzono,

Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
Żeście miejsca zasiedli Boże na ziemi,
Z którego macie nie tak swe własne rzeczy
Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy.

A wam więc nad mniejszemi zwierzchność jest dana,
Ale i sami macie nad sobą Pana,
Któremu kiedyżkolwiek z spraw swych uczynić
Poczet macie; trudnoż tam krzywemu wynić.

Nie bierze ten Pan darów ani się pyta,
Jeśli kto chłop   czyli się grofem poczyta;
W siermiędze  go widzi, w złotych li głowach
Jesli namniej przewinił, być mu w okowach.

Więc ja podobno z  mniejszym  niebezpieczeństwem
Grzeszę, bo sam sie tracę swym wszeteczeństwem
Przełożonych występki miasta zgubiły
szerokie do gruntu carstwa zniszczyły.

1.Pieśń  XIV Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie .. ukazuje ideał władcy. Krótko go przedstaw.

       Ideał władcy w Pieśni XIX powinien sprawować sprawiedliwe rządy. Pieśń XIV z Ksiąg wtórych stanowi część wypowiedzi chóru w Odprawie posłów greckich. W pierwszej strofie poeta nawiązuje do horacjańskiego i biblijnego motywy władców, kiedy porównuje ich do pasterzy zstępujących na ziemi Boga ,, Wy mówię wam, którym ludzi paść poruczono ” . Poeta podkreśla ważną rolę rządzących, dlatego powinni oni kierować się w swoich wyborach sprawiedliwością – ,, ludzką sprawiedliwość w rekach trzymacie ”. W Pieśni XIV został przedstawiony ideał władcy, który sprawuje sprawiedliwe rządy. Poeta nawiązuje do humanistycznych ideałów, które służą sławie i wspólnemu dobru.

2.Jaką rolę poeta przypisuje Bogu ? Jaką jego cechę podkreśla ?

        Bóg oddając władzę na ziemie uczynił z rządzących swoich pasterzy, którzy ,, zajmują się stadem bożym ”. Bóg obdarza władzą, z całą pewnością  też będzie rozliczał ze sprawowania rządów. Jest Panem sprawujących władzę, jeżeli ktoś ,,najmniej przewinił, być mu w okowach. Podsumowując, jeżeli ktoś nie będzie sprawiedliwie i mądrze rządził, tego spotka  kara po śmierci. Taką karę wymierzy Bóg.

3.Jaka odpowiedzialność, zdaniem poety, ciąży na rządzących ? Od rządzących zależą losy poddanych, państwa i świata.

       Poeta ostrzega, że ,, przełożonych występki miasta zgubiły, i szerokie do gruntu cesarstwa zniszczyły ”.  Podsumowując, złe rządy mogą doprowadzić do zniszczenia miast, a nawet do upadku silnych mocarstw.

4. Dlaczego grzechy władców, polityków są większe niż przewiny zwykłych ludzi ?

        Grzechy władców są większe od przewiny zwykłych ludzi, ponieważ  od ich błędnych lub słusznych decyzji zależą losy państwa. Reasumując, właściwe rządy prowadzą do rozkwitu państw, ale niewłaściwe do ich upadku.

5. Jakie cechy powinien mieć dobry polityk ?

       Dobry polityk powinien być mądry, sprawiedliwy, dlatego też oraz pozbawiony egoizmu.W związku z tym powinien traktować swoją funkcję jako posłannictwo, służbę dla dobra obywateli, a nie szansę na zdobycie prywatnych korzyści z pełnionej władzy.