Czym charakteryzuje się religijność mieszkańców Reymontowskiej wsi ?

Czym charakteryzuje się religijność mieszkańców Reymontowskiej wsi ?

W życiu mieszkańców wsi religijność pełni bardzo ważną rolę. Praca na roli to nie tylko źródło utrzymania, ale też traktują pracę jako wypełnienie obowiązku wobec ziemi i ludzi, ale tez jaki obowiązek wobec Boga. Ciężka praca sprawia, że czują się godnie oraz bezpiecznie.  Praca na roli podlega sakralizacji, ziemia jest utożsamiana z Bogiem, określana jest epitetem ,, święta ”. Narrator porównuje wschodzące słońce do monstrancji.

W powieści chłopi doświadczają uczucia jedności ze światem natury, które staje się jednocześnie uczuciem jedności z Bogiem. Praca wpisana w rytm natury staje się wyrazem wiary w Boga, więc także przejawem religijności.

Instytucja kościoła, więc także proboszcza odgrywają ważną rolę w utworze, ale mają mniejsze znaczenie w życiu duchowym mieszkańców Lipiec. Chłopi często doświadczają religijnego wzruszenia, ale nie zawsze pozytywnie wpływa to na ich życie np. Kuba nie uniesieniu przeżywanym w kościele udaje się do karczmy, gdzie upija się.

Najpiękniejsze są przeżycie religijne najuboższych ( Witek, Agata, Kuba ) , których wiara jest wzruszająca, bezinteresowna i prawdziwa.