Wykorzystując podane propozycje określ nastrój Ody do radości.

Wykorzystując podane propozycje określ nastrój ody Do radości.

       Oda ma charakter podniosły, co wiąże się z przesłaniem ody, czyli opiewaniem wielkiej idei, jest manifestem światopoglądowym. Oda napisane jest stylem poetyczno -retorycznym, apostrofy sprawiają, że utwór staje się patetyczny, świadczą o tym też liczne zdania i zwroty wykrzyknikowe. Oda należy do liryki apelu.Oda jest utworem radosnym, świadczy o tym nadzieja wiążąca się z nowymi ideami opiewanymi przez utwór, a także melodyjność oraz rytmiczność wiersza.

Wskaż w tekście poetyckie obrazy radości i wyjaśnij ich symboliczny charakter.

     W piątej strofie można odczytać bardzo sugestywny obraz poetycki; wielkie słońce pojawia się nad światem, sypiąc złote iskry. Słońce staje się symbolem rodzącej się idei wspólnoty, gdzie najważniejszą wartością staje się przyjaźń, braterstwo i miłość. Słońce to symbol odradzających się więzi międzyludzkich, nowych wartości i nowej cywilizacji. W ósmej strofie poeta maluje słowami sugestywny obraz miłości, która mieszka pod namiotem z gwiazd. Taki obraz ma symbolizować, że w nowym lepszym świecie, miłość, czyli wzajemna ludzka przyjaźń i braterstwo będzie obecna na całym świecie.