Bohaterowie Wesele

BOHATEROWIE REALNI :

Błażej Czepiec — wuj Jadwigi Mikolajczykówny, sta­rosta na weselu Rydla, ówczesny pisarz gminny w Bronowi­cach; zmarł w 1934 r.

Dziennikarz — Rudolf Starzewski (1870—1920), dzien­nikarz, kolega uniwersytecki Wyspiańskiego, od 1893 współ­pracownik, w latach 1901—1920 redaktor naczelny stańczy­kowskiego ,,Czasu '', gdzie zamieszczał artykuły polityczne i recenzje teatralne.

Zosia — Zofia Pareńska, córka znakomitego lekarza, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i prymariusza szpi­tala św. Łazarza; później wyszła za mąż za Tadeusza Żeleń­skiego. Zmarła w 1956 r.

Radczyni — Antonina Domańska, bliska krewna Lucjana Rydla (z domu Kremerówna, stryjeczna siostra matki  Rydla); autorka powieści dla młodzieży. Mąż jej był lekarzem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i radcą miejskim.

Haneczka — Anna Rydlówna, siostra  Lucjana Rydla.

Klimina— gospodyni z Bronowic Małych autentyczna postać

Kasper — Kasper Czepiec, krewny i Błażeja Czepca

Jasiek — Jan Mikołajczyk, brat Jadwigi, gospodarz w Bronowicach Małych; zmarł w 1957

Poeta — Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865—1940) czołowy poeta liryczny Młodej Polski, niezwykle popularny  w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XIX w.

Maryna — Maria Pareńska, starsza siostra Zofii

Żyd — Herman Singer, karczmarz z Bronowic Małych

Rachel — Józefa (Pepa) Singer (1881—1955), córka bronowickiego  karczmarza

Gospodarz — Włodzimierz Tetmajer (1862—1923) przyrodni brat poety, malarz i pisarz. Dłuższy czas przebywał na studiach za granicą, w 1890 r. ożenił się z chłopką Anną Mikołajczykówną i osiadł w Bronowicach Małych. Zajmował  się także polityką, w latach 1911—1918 był posłem stronnictwa ludowego ziemi krakowskiej do parlamentu austriackiego.

Ojciec — Jacek Mikołajczyk, gospodarz z Bronowic  Małych, ojciec Anny, Marii, Jadwigi, Jana i Jakuba

Gospodyni — Anna z Mikołajczyków, najstarsza siostra Marii i Jadwigi, żona Włodzimierza Tetmajera; zmarła  w Bronowicach w 1954 r.

Isia— Jadwiga, najstarsza córka Włodzimierza i Anny Tetmajerów

Marysia — Maria z Mikołajczyków, siostra Anny i Jadwigi, była zaręczona z młodym malarzem Ludwikiem  de Laveaux (1869—1894; uczeń Jana Matejki, kształcił się następnie w Monachium i w Paryżu, gdzie zmarł na gruźli­cę; w Weselu ukazuje się Marysi jako Widmo); po jego śmierci wyszła za mąż za chłopa bronowickiego Wojciecha Susuła. Zmarła w 1924 r. Najładniejsza z sióstr, była wielokrotnie malowana przez znanych malarzy.

Wojtek — Wojciech Susuł, chłop z Bronowie Małych, mąż Marii Mikołajczykówny

Nos — pierwowzorem Nosa ma być, zdaniem Boya, ma­larz Tadeusz Noskowski (1876—1932) albo kombinacja jego z malarzem Stanisławem Czajkowskim (1878—1954)

Kuba — Jakub Mikołajczyk,  brat Jadwigi