Które elementy ukazane na Ołtarzu z Isenheim Matthiasa Grunewalda nie pasują do opisu zawartego w Lamencie świętokrzyskim ?

Które elementy ukazane na Ołtarzu z Isenheim Matthiasa Grunewalda nie pasują do opisu zawartego w Lamencie świętokrzyskim ?
        Dzieło Oltarz z Isenhheim wyróżnia się ciemnozieloną tonacja tła, które nie jest jednolite, w oddali widoczne są fragmenty rozległego krajobrazu. Scena ta zaskakuje wyjątkową ekspresją i dramatyzmem. Ciało Zbawiciele jest charakterystycznie przedstawione : głowa opada w dół, przybite gwoździem nogi uginają się pod ciężarem ciała, które jest wygięte do przodu, a ramiona i mięśnie przebitych dłoni są mocno rozciągnięte.
        Obraz ciała Chrystusa przedstawia męki, którą przeżył, zaczynając od pierwszych ran zadanych w Ogrodzie Oliwnym, przez biczowanie, koronowanie cierniem, niesienie krzyża, aż po cierpienie na Golgocie. Wizja artysty przedstawia moment śmierci, co uwidocznione jest w ogólnym, bardzo ekspresyjnym zarysie wychudzonego ciała. Z przebitego włócznią boku wypływa strumień czerwonej krwi. Biodra są owinięte są postrzępionym perizonium. Jezus ma na głowie koronę cierniową, której niektóre gałęzie i kolce sięgają ramion. W przeciwieństwie do Lamentu świętokrzyskiego artysta zadbał o najmniejszy drobiazg w przedstawieniu postaci, w plancie dowiadujemy się od Matki, że jej Syn cierpi, jednak nie znamy szczegółów zadanych ran.
        W dziele artysty Matka omdlewa z bólu i podtrzymuje ją Jan Ewangelista, w Lamencie świętokrzyskim musi samotnie zmierzyć się z cierpieniem.
        W Lamencie świętokrzyskim Matka samotnie opłakuje swojego syna, jedynym bezpośrednim odbiorcą jej słów jest Jej ukrzyżowany Syn. Na Ołtarzu w Isenheim w cierpieniu Chrystusa Matce Boskiej towarzyszy klęcząca pod krzyżem Maria Magdalena, która modli się do Chrystusa. Przykryta jest welonem, spod których widać kosmyki włosów.Po drugiej stronie krzyża stoi Jan Chrzciciel, który prawą rękę wskazuje postać cierpiącego Chrystusa, w drugiej ręce trzyma otwartą księgę, prawdopodobnie jest to Biblia.U stóp ukrzyżowanego widać baranka, z którego boku do kielicha wypływa krew. Podtrzymuje też mały krzyżyk, a zwrócony jest w stronę Chrystusa. Takie przedstawienie baranka nawiązuje do Eucharystii. Postacie, które otaczają cierpiącą postać Zbawiciela, potęgują dramatyzm dzieła. W przedstawieniu z Isenheim Baranek Boży symbolizuje ofiarę Jezusa na krzyżu, którą złożył dla odkupienia ludzkości zapowiedzianą przez proroka Izajasza (Iz 53, 7). Takiej jednoznacznej symboliki nie odnajdziemy w interpretacji skarg Matki w Lamencie świętokrzyskim.