Odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2012

Odpowiedzi z egzaminu gimnazjalnego 2012 z języka polskiego
ZAD 1.
C. nakłonić ją do oddania ręki Cześnikowi
ZAD 2.
1C: Przesadnie ją komplementuje ponieważ chce wywiązać się ze złożonej obietnicy
ZAD 3.
D. W rozmowach z kobietami używa zawsze kwiecistego języka
ZAD 4.
A. 1BII, 2CI, 3AIII
ZAD 5
B. 2 i 3
ZAD 6.
Fałszywa jest odpowiedź 4: Utwór kończy się sceną pojedynku Cześnika z Rejentem
ZAD 7.
D. emocjonalnym stosunku autora do opisywanych zdarzeń
ZAD 8.
C. atmosferę przed premierą Zemsty w Teatrze Rozmaitości
ZAD 9.
C. wszystkich aktorów grających w przedstawieniu
ZAD 10.
B. Ówczesna publiczność teatralna była bardzo wymagająca
ZAD 11.
Prawdziwa jest odpowiedź 1: Reżyserska interpretacja Zemsty przeszkadza widzom w skupieniu się
na tekście sztuki.
ZAD 12.
C. ocalił dzięki niemu życie
ZAD 13.
D. To, co przykre, może mieć szczęśliwy koniec
ZAD 14.
Fałszywa jest informacja 3: Bajka Podróżny oparta jest na motywie fantastycznym zaczerpniętym
ze świata legend i podań ludowych
ZAD 15.
B. wędrujący
ZAD 16.
2-A Nie, biernik liczby mnogiej tego rzeczownika ma dziś wyłącznie końcówkę -ów.
ZAD 17.
C. zapożyczenia
ZAD 18.
A. 1 i 4 – nadzwyczaj, wyjątkowo
ZAD 19.
B. Dodana cząstka powtarza znaczenie formatu słowotwórczego.
ZAD 20.
D. -ik, -ek, -ka
ZAD 21
Przykładowa odpowiedź: Jan Miodek przestrzega przed używaniem form z mini-, super-, ponieważ
zmniejszają one bogactwo językowe, język ojczysty przez nie ubożeje, zanikają wyrazy, które mogą
zastępować wyrazy z cząstkami mini-, super-.
ZAD 22.
Wskazówki do rozprawki:
Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki. Rozważ słuszność tego stwierdzenia.
Zilustruj swoje argumenty przykładami literackimi.
Wstęp
1. Opisz, że współcześnie w XXI w., w dobie komputerów i internetu, młodzieży może sprawiać
trudność zrozumienie warunków panujących w innych epokach, zachowań ludzi żyjących wówczas
itp.
2. Napisz, że mimo tego kultura w różny sposób stara się przybliżyć nam dawne epoki i motywacje
ludzi, żyjących wówczas.
3. Postaw tezę, że jednym z najlepszych źródeł na lepsze poznanie i zrozumienie wieków jest
literatura (potwierdź tezę zawartą w temacie).
Rozwinięcie:
1. Powołaj się np. na 'Kamienie na szaniec' A. Kamińskiego. Napisz, że dzięki treści tej książki
młodzież może poznać nie tylko rzeczywistość II wojny światowej, działania dywersyjne, jakie
były przeprowadzane, Warszawę czasu okupacji, ale także emocje, motywacje działania ówczesnej
młodzieży. Pokrótce opisz, jakie uczucia i wartości charakteryzowały zachowanie Alka, Zośkę i
Rudego itp.
2. Przywołaj np. "Dziady cz. II" A. Mickiewicza. Opisz pokrótce wizję ludu, jaka jest kształtowana
w "Dziadach cz. II". Powołując się na przebieg obrzędu dziadów, opisz zachowanie ludu, wierzenia.
Napisz, że dramat ten pozwala na zapoznanie się z myśleniem i wizją świata prezentowaną jeszcze
w XVIII w. przez lud. Możesz podkreślić, że taki o takim obrazie dawnego społeczeństwa
współcześnie się zapomina i nie mówi.
3. Powołaj się na "Janko Muzykanta" H. Sienkiewicza. Przywołując fabułę noweli, pokrótce opisz
jak prezentuje ona wizję świata na wsi na początku XIX w. Opisz trudną sytuację dzieci na wsi,
brak możliwości podjęcia edukacji, biedę, pracę dzieci w gospodarstwie itp.
Zakończenie:
1. Napisz, że przywołane przykłady dowodzą, że teza jakoby literatura pozwalała lepiej poznać i
zrozumieć minione wieki jest słuszna.
2. Napisz, że dzięki nim można poznać warunki panujące zarówno w mieście, jak i na wsi w
poszczególnych epokach; sytuację poszczególnych warstw społecznych itp. To zarazem pozwala na
lepsze dostrzeżenie zmian, jakie zaszły w świecie.
3. Napisz, że literatura pozwala też na zrozumienie motywacji ludzi, żyjących w dawnych epokach,
ponieważ poprzez literaturę poznajemy sposób myślenia ówczesnych ludzi, który był
uwarunkowany m.in. panującymi warunkami życia.