Objaśnij znaczenie symboliczne miejsca ( gotycka izba ) i czasu ( noc) ..

Objaśnij znaczenie symboliczne miejsca ( gotycka izba ) i czasu ( noc) , w których bohater wypowiada swój monolog.

         Faust reprezentuje wszystkie rozterki uczonego, im więcej poznaje, dłużej uczy się, tym bardziej zdaje sobie sprawę z ograniczeń, jakie posiada człowiek. Nie jest w stanie w ciągu krótkiego życia zgłębić wszystkich tajemnic natury, nigdy nie pozna rządzących nią praw. Wydaje się, że Faust błądzi w ciemności wiedzy i stara się zobaczyć, jego tajemnice. Tak można odczytać symbolikę nocy, w czasie której Faust wygłasza swój pełen goryczy monolog.
        W dramacie Goethego poświata księżycowa symbolizuje poznanie, ale odmienne od racjonalizmu oświeceniowego, tylko mądrość lunarną, to znaczy zgodą z rytmami życia i natury. Księżyc jako władca nocy patronuje wiedzy tajemnej.