Zinterpretuj malarską wizję Kazania na górze. Wskaż elementy, które są wspólne dla listu św. Jana i obrazu Fra Angelico.

Zinterpretuj  malarską wizję Kazania na górze. Wskaż elementy, które są wspólne dla listu św. Jana i obrazu Fra Angelico.

        Fresk  Kazanie na górze Fra Angelico znajduje się w klasztorze San Marco we Florencji. Chrystus przemawia do Apostołów najbliższych swoich uczniów, powołanych przez niego osobiście i  przeznaczonych do głoszenia jego nauk. Fresk przedstawia Chrystusa  wyjaśniającego im  prawdy przez niego głoszone. Kazanie na górze zostało wygłoszone przez Jezusa Chrystusa  około roku 30 n.e.  prawdopodobnie na Górze Błogosławieństw na północnym brzegu Jeziora Genezaret, w okolicach Kafarnaum. Kazania staje się przekazem wskazań etycznych pochodzących bezpośrednio od Chrystusa. Symbolem mądrości, a także duchowego i moralnego przewodnictwa  Jesusa jest podniesiona w górę dłoń. Wydaje się, że nakazuje uczniom słuchać jego wskazówek  uważnie, ale też to gest błogosławieństwa dla wszystkich obecnych. Chrystus wyraźnie góruje nad dwunastoma Apostołami – swoimi uczniami, którzy  z uwagą słuchają jego wskazówek. Pierwszy Apostoł złożył ręce w pokorze, nadaje rangę modlitwy słowom Chrystusa..

Chrystus rozpoczyna swoje kazanie od wygłoszenia ośmiu błogosławieństw :
1. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie”
2. "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni”
3. "Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię"
4. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”
5. "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią"
6. „Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą”
7. "Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi będą nazwani”
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie” .

               Uczniowie z wyrazem pokory słuchają jego słów, wiedzą, że oni jako błogosławieni dostąpią życia wiecznego. Aureole otaczające głowę Chrystusa oraz uczniów świadczą o świętości postaci przedstawionych na obrazie. Krąg jaki tworzą postaci symbolizuje wspólnotę słuchaczy.
              Słowa Chrystusa budzą wiele kontrowersji, ponieważ możne dostrzec wiele sprzeczności w jego kazaniach. Między innymi każe kochać bliźniego i przebaczać mu jego przewinienia a jednocześnie  mówi o prawie odwetu  „Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” . Nakazuje miłować nieprzyjaciół  : „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” oraz nakazuje przebaczać : ,, I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”. Na obrazie Chrystus podnosi palec, podkreśla, że jego słowa to nie tylko nauka, ale prawa, których trzeba przestrzegać.

             Miłość do drugiego człowieka wyrażona jest też w powściągliwości w osądzaniu innych  „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” oraz unikaniu obłudy :  „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?”
            Chrystus nakazuje wytrwałość w modlitwie, „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” na obrazie pierwszy z Apostołów ma złączone ręce w modlitwie oraz wyraz pełen skupienia na twarzy.