Wskaż w wierszach przykłady zastosowania poetyki impresjonistycznej Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach

  Wskaż w wierszach przykłady zastosowania poetyki impresjonistycznej.

  W opisach przyrody widać zastosowanie przez poetę poetyki impresjonistycznej.

  Sonet pierwszy przedstawia skalisty górski krajobraz przepojonny senną szarością świtu. Przedstawiony został we fragmencie obraz statyczny, pogrążony w bezruchu. Przeważają plamy barwne :

   .. (..) pawiookie drzemiąstawy,

  Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy

  Na plamy szarych złomów ciska. ''

  W drugim sonecie pojawia się słońce, światło ( ,, światłością stały się granity '' ),  ,, blaski turnic ''), kolory ( ,, niebieski '', bladobłękitny '', srebronlity '' ) , zaczyna się ruch i gwar ( ,, szumna siklawa mknie po skale '' )

  W Sonecie III ruch wzmaga się, przebiega stado kozic, przelatują ptaki. Poeta stara się uchwycić nastrój ulotnej chiwli, stosuje onomatopeje ( wyrazy dzwiękonaśladowcze) ,, świstak gdzieś świszcze spod kamienia ''. Nastrój wiersza staje się lekki, pogodny lecz sonet czwarty przynosi już zmianę. Nadciąga wieczór, zmienia się światło ( błękit przechodzi w seledyn), przyroda zaczyna układaćsie, d osnu, jednak sa to przygotowania niespokojne, pełne wewnętrznego niepokoju, powodowane nadciągającą burzą. Dżwięk, który do tej pory powiązany był z przyrodą i z ruchem, zaczyna się przeistaczać w odrębny element świata przedstawionego :

  ,, W dali słychać grania,

  Jakby nie z tego świata dzwięki,

  Płyną po rosie ''.