Wyszukaj nietypowe, kontrowersyjne wizerunki Jezusa i Matki Boskiej ukazane w dziełach plastycznych na przestrzeni wieków.

Wyszukaj nietypowe, kontrowersyjne wizerunki Jezusa i Matki  Boskiej ukazane w dziełach plastycznych na przestrzeni wieków.

             Odbiorcy sztuki przyzwyczajeni są do różnych wizerunków  Świętych, przede wszystkim ukazanych z szacunkiem, a także podkreślających ich relację Stwórca – człowiek, namiestnik Boga na ziemi. Szczególnie artyści współcześni z upodobaniem zrywają z tradycyjnym widzenie w sztuce Matki Boskiej oraz Jezusa.

              Piotr Naliwajko należy do twórców kontrowersyjnych, ale często sięgający  w swojej twórczości do motywów biblijnych.  Artysta łączy tradycję z surrealistycznym widzeniem świata. Obrazem, który budzi wiele emocji jest dzieło „MBCzJB”, przedstawiający Matkę Boską Częstochowską, która trzyma dzieciątko Jezus, w głębi widać surowe, brunatne tło. Taki sposób przedstawienie postaci świętych jest odmienny od bogatych w szczegóły zdobnicze obrazów o charakterze religijnych. Surowość scenerii tworzy kontrast z barwną postacią Świętej, jednak szokujące wydaje się podobieństwo Matki Boskiej do lalki Barbie.  Artysta tworzy dzieło składające się z kontrastów, kolejnym jest postać Jezusa, który przypomina postać Świętego z obrazów średniowiecznych, religijnych.  Od razu widać kontrast w kreacji Matki Boskiej oraz Jezusa.  Należy zastanowić się, czy obraz posiada walory artystyczne, wydaje się , że Naliwajko zamierza świadomie urazić uczucia religijne.  Artysta podkreśla  świętość postaci malując wokół głowy aureole. To staje się symbolem świętości w obrazach sakralnych, w dziele artysty współczesne jest jednoznaczną prowokacją. Trudno znaleźć  uzasadnione powiązanie głównej postaci z lalką Barbie,  jeżeli nie jest to przypadkowe skojarzenie,  to trudno odnaleźć walory tego dzieła. Obraz wydaje się sztuczny i nieprzemyślany. 

           Czy artysta zamierza jednak postawić pytanie o komercjalizację symboli kościelnych ? Jeżeli chciał podjąć taką walkę, jego obraz na pewno nie będzie wartościowym głosem w dyskusji o wykorzystywanie symboli kultu świętych dla materialnych celów.  Udało mu się na pewni urazić uczucia odbiorców,  a nie zmusić do refleksji .