W czym przejawia się uniwersalność psalmów ?

W czym przejawia się uniwersalność psalmów ? Napisz szkic na ten temat.

Księga Psalmów składa się z 150 utworów poetyckich, w których zawarta jest teologia Starego Testamentu, mają charakter uniwersalny, starają się odpowiedzieć na pytania, na które człowiek nie potrafi jednoznacznie i całą pewnością odpowiedzieć. Ich tematem jest przeznaczenie człowieka, łączące go relacje z Bogiem, pytania dotyczące sensu ludzkiego istnienia czy porządku świata; filozofowie, teolodzy, myśliciele starają się udzielać na nie odpowiedzi też współcześnie. Księga Psalmów, której autorami byli prawdopodobnie król Izraela Dawid, Salomon czy Mojżesz, starają się odpowiedzieć na te pytania, ich treść jednoznacznie wskazuję na istnienie Boga oraz miejsca człowieka w boskim planie stworzenia i rządzenia światem.Utwory nawiązują do ważnych wydarzeń z historii narodu żydowskiego, ale mają charakter uniwersalny, ponieważ wyrażają uczucia religijne każdego wierzącego człowieka.
Psalmy wywarły duży wpływ na rozkwit europejskiej poezji, mają charakter modlitwy, uroczystej pieśni lub hymnu. W polskiej literaturze przepiękne psalmy są śpiewane podczas uroczystości kościelnych w przekładzie Jana Kochanowskiego. Stanowią ważną część liturgii, ludzi korzystają z psalmów współcześnie, pragnąć wyrazić swoją wdzięczność za stworzenie świata, są to utwory dziękczynne. Człowiek jest wdzięczni Bogu za stworzenie świata, Stwórca jest przedstawiony w psalmach jako genialny architekt świata, w Psalmie 100 czytamy,, Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył..”.
Człowiek w psalmach jest świadomy swojej słabości, całkowicie podporządkowuje się Bogu. Stwórca świata może pomóc ludziom w pokonaniu przeciwności losu, mają więc charakter błagalny. Ludzie błagają o pomoc i wsparcie, wybaczenie grzechów : ,,Uzdrów mnie, bo zatrwożyły się kości moje .” Człowiek w Psalmie 6 prosi ,, Zmiłuj się nade mną Panie, bo słaby jestem ”. Człowiek jest pełen strachu, ale Bóg pomorze mu dzięki swojej dobroci i łasce ,, Usłyszał Pan moje błaganie i modlitwę moją przyjmie ”. W psalmie 13o człowiek wie, że tylko dzięki łasce Boga może zostać odkupiony,, U Pana bowiem jest łaska i w obfitości u Niego odkupienia. ”
Psalmy stanowią od wieków wspaniały przykład poezji religijnej docenianej przez miłośników słowa poetyckiego, nawet przez ateistów. Za arcydzieła poezji uważa się przekłady psalmów Czesława Miłosza czy Leopolda Staffa. Utwory wyrażają uniwersalne wartości, jak miłość do drugiego człowieka, przywiązanie, wdzięczność,dobroć czy altruizm. Jasno przedstawiają ponadczasowe zasady uniwersalne, gdzie jest miejsce na czynienie dobra, a zło jest potępiane. Zło symbolizuje kłamstwo, zawiść, zazdrość, kradzież czy zabicie drugiego człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.